Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-ремонтник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, кінематичні і гідравлічні схеми устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує;
      - методи ремонту, складання, монтажу, перевірки на точність і випробування відремонтованого устаткування;
      - допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми устаткування та профілактичні заходи щодо запобігання поломкам, корозійному зносу і аваріям.

1.4. Слюсар-ремонтник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-ремонтник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-ремонтник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-ремонтник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує та регулює особливо складне великогабаритне, унікальне, експериментальне та дослідне устаткування, агрегати і машини.

2.2. Виявляє і усуває дефекти під час експлуатації устаткування та під час перевірки в процесі ремонту.

2.3. Перевіряє на точність і випробовує під навантаженням відремонтоване устаткування.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-ремонтник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-ремонтник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати токарні багатошпиндельні, напівавтомати токарні багаторізцеві вертикальні - капітальний ремонт.

5.2. Апарати складні кінопроекційні та машини проявні - капітальний ремонт.

5.3. Апаратура гідравлічна - ремонт і налагодження.

5.4. Верстати агрегатні, барабанно-фрезерні та спеціальні, автомати та напівавтомати спеціальні шліфувальні для обточування і шліфування кулачкових та конічних валів - ремонт.

5.5. Верстати з програмним керуванням - перевірка на точність, відновлення координат, ремонт, випробування.

5.6. Верстати електроімпульсні - ремонт.

5.7. Верстати координатно-розточувальні - відновлення координат.

5.8. Екстрактори, маслопреси, автомати та напівавтомати (дозувальні, різальні, фасувальні тощо), компресори - складання, налагодження і регулювання.

5.9. Електропечі, ватержакети, конвертери - регулювання гідроапаратури і перевірка повноти ремонту.

5.10. Кліті прокатного стану - перевірка, регулювання, випробування та здавання після ремонту.

5.11. Лінії автоматичні всіх профілів оброблення, які мають складні і особливо складні агрегати, - капітальний і середній ремонт.

5.12. Лінії автоматичні формувальні - капітальний ремонт, складання, регулювання і здавання.

5.13. Лінії комплексно-механізовані борошняно-кондитерських, макаронних та хлібобулочних виробів та автоматичні в парфюмерно-косметичному виробництві - ремонт і налагодження.

5.14. Машини агломераційні - регулювання руху машини і теплового зазору, вивіряння приводу по осі та головного радіуса.

5.15. Машини підіймальні скіпового і клітьового шахтового підіймання - ремонт, випробування, здавання.

5.16. Печі руднотермічні - капітальний ремонт контактної системи.

5.17. Печі трубчасті - випробування змійовика.

5.18. Преси гідравлічні - капітальний і середній ремонт.

5.19. Преси парогідравлічні - капітальний ремонт.

5.20. Пристрій спусковий для спуску суден - капітальний ремонт, центрування та регулювання.

5.21. Роботи і маніпулятори з програмним керуванням з категорією ремонтної складності понад 20 од.

5.22. - монтаж, ремонт, налагодження.

5.23. Суперцентрифуги, машини фарботерці імпортні, редуктори планетарні, ротаційні вакуумні насоси - ремонт.

5.24. Турбокомпресори - капітальний ремонт і здавання.

5.25. Установки повітророздільні - капітальний ремонт.

5.26. Устаткування прецизійне - ремонт, здавання.

5.27. Холодильники, агрегати високого тиску (колони синтезу), сепаратори, випарники, водяні конденсатори - капітальний ремонт.