Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електромонтажник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і призначення складних машин, високочастотних установок, перетворювачів, силових трансформаторів та високовольтної апаратури до них, які складає та установлює;
      - технологічну послідовність монтажу електроустаткування, складання і установлення машин, агрегатів, апаратів та електроустаткування;
      - принцип роботи синхронних та асинхронних потужних машин, перетворювачів, силових трансформаторів та високовольтної апаратури;
      - устаткування підстанцій, електроустаткування кранів великої вантажності та складних верстатів;
      - технічні умови на монтаж машин;
      - схеми електроустаткування, дефекти, які виникають під час складання та монтажу машин, і способи їх усунення.

1.4. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує, складає, регулює і здає складні вузли електричних машин та електроприладів на різних верстатах і машинах, а також електричних машин постійного і змінного струму потужністю понад 100 кВт у виробничих цехах і на електростанціях.

2.2. Заміряє потужність, напругу, силу струму та опір проводів в окремих колах і різних видах з'єднань.

2.3. Виявляє дефекти, які виникають під час складання, установлення та випробування електроапаратури, а також великих електромоторів постійного і змінного струму та усуває їх.

2.4. Монтує і демонтує високовольтне устаткування та мережі (розподільні пристрої високовольтного електроустаткування з пусковою та регулювальною апаратурою) напругою до 35 кВ.

2.5. Прокладає кабелі в траншеях, тунелях, каналах і блоках на тросах, з розбиранням, зрощуванням і монтажем лінійних та кінцевих муфт та випробуванням кабелю.

2.6. Розмічає місця установлення апаратури.

2.7. Виконує повну комутацію станції живлення з силою струму понад 1000 А.

2.8. Виконує устаткування чарунок масляних вимикачів.

2.9. Монтує високочастотні установки потужністю до 700 кВт, ртутні випрямлячі потужністю понад 500 кВт, електроустаткування кранів вантажністю понад 20 т та великі універсальні металообробні верстати.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електромонтажник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати рентгенівські стаціонарні - складання, монтаж, регулювання.

5.2. Генератори - монтаж за принциповими схемами та підключення проводів.

5.3. Електродвигуни деревообробних верстатів - повний монтаж і демонтаж, підключення в мережу.

5.4. Електродвигуни тепловозів, поїздів метро і тролейбусів - складання і монтаж.

5.5. Електроустаткування кранове - монтаж і демонтаж.

5.6. Кабелі багатожильні - розбирання кінців, продзвонювання.

5.7. Комутатори телефонні, штативи до телефонних комутаторів ЦБ і МБ, телеграфні апарати "Морзе", реле сигналізації автостопів, автоблокування - випробування і регулювання.

5.8. Приймально-передавальна апаратура спеціальних типів - монтаж.

5.9. Прилади типу з'єднувальних ящиків з клеймами та захисними пристроями - в'язання електросхем, повний електромонтаж в корпусах складних панелей.

5.10. Реле різних систем - регулювання.

5.11. Роз'єднувачі триполюсні - регулювання.

5.12. Станції телефонні автоматичні з кількістю абонентів до 1000 - монтаж.

5.13. Трансформатори силові потужністю до 20000 кВт - монтаж і випробування.

5.14. Щити розподільні складні великого габариту - повний монтаж з установленням і регулюванням апаратури та укладанням кабелю.