Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електромонтажник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує;
      - будову і принцип роботи машин постійного і змінного струму потужністю понад 50 до 100 кВт, пускорегулювальної апаратури середньої складності;
      - допустимі навантаження під час роботи електромашин;
      - способи налагодження щіткового механізму електродвигуна;
      - спосіб оброблення навивально-ущільнювальних матеріалів (просочування, змащування, зварювання, плетіння тощо);
      - допуски і посадки;
      - будову та призначення контрольно-вимірювального та монтажного інструменту, спеціальних пристроїв і устаткування, які застосовуються під час електромонтажу;
      - технічні умови на випробування електроустаткування;
      - схеми апаратів, приладів і електрокранів з контрольним керуванням, які складає і монтує.

1.4. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує, складає, випробовує та здає електричні машини постійного та змінного струму потужністю понад 50 до 100 кВт, електроприлади середньої складності та вузли до них із застосуванням універсальних пристроїв.

2.2. Складає і установлює складні електроприлади та електромашини із застосуванням спеціальних пристроїв і шаблонів.

2.3. Виявляє під час монтажу пошкодження в електроустаткуванні та усуває їх.

2.4. Монтує і установлює розподільні щити понад вісім груп та шинні складання, а також електроустаткування кранів вантажністю до 20 т, зварні апарати потужністю понад 300 кВт та ртутні випрямлячі потужністю до 500 кВт.

2.5. В'яже електросхеми з провідників різного перерізу та виконує повний монтаж в корпусах.

2.6. Виконує роботи з комутації розподільних щитів для силових електроустановок.

2.7. Установлює апаратуру та виконує повну комутацію станцій живлення на силу струму до 1000 А.

2.8. Прокладає фідерну та розподільну мережі.

2.9. Складає і установлює особливо складне електроустаткування та вироби під керівництвом слюсаря-електромонтажника вищої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електромонтажник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати і прилади, стояки розподільних станцій диспетчерського зв'язку, штативи до телефонних комутаторів - монтаж.

5.2. Апаратура рентгенівська пересувна - складання і регулювання.

5.3. Вимикачі групові - складання, розбирання, випробування струмом високої напруги.

5.4. Двигуни електричні потужністю понад 50 до 100 кВт - установлення.

5.5. Електромотори - заміна підшипників.

5.6. Комутатори телефонні з кількістю номерів до 50, комутатори телеграфні та стрілочні, апарати жезлові, реле вказівні, реле, перемикачі групові - комплектування, складання.

5.7. Контактори - установлення і регулювання.

5.8. Коробки розподільні - монтаж.

5.9. Панелі контакторні складні - установлення, підключення та випробування.

5.10. Прожектори - монтаж.

5.11. Реостати та пускові контролери - монтаж.

5.12. Станції телефонні корабельні до 20 номерів зі всіма приладами - повний монтаж.

5.13. Труби - прокладання.

5.14. Шафи і щити розподільні - монтаж реле, контролерів, блокування, перемикачів.

5.15. Шини - виготовлення.

5.16. Щити контрольні - монтаж.