Інструкція для посади "Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря із збирання металевих конструкцій 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на складання складних металоконструкцій;
      - систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - вплив нагрівання металів (під час зварювання) на їх деформацію;
      - умовні позначення зварних швів;
      - способи вивіряння складних стальних конструкцій, правила установлення та будову підіймальних механізмів і пристроїв;
      - способи правки складних металоконструкцій в пристроях з застосуванням шаблонів та за кресленнями;
      - будову і правила налагодження ручних пневматичних машин.

1.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає складні вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і складальними схемами з застосуванням універсальних пристроїв, а також складає особливо складні вузли металоконструкцій з застосуванням універсально-складальних і спеціальних пристроїв і шаблонів.

2.2. Розмічає місця під установлення складних базових деталей і вузлів металоконструкцій.

2.3. Править складні і особливо складні деталі і вузли металоконструкцій.

2.4. Зачищає під гумування зварні шви ручною пневматичною шліфувальною машиною.

2.5. Бере участь в складанні експериментальних і унікальних вузлів металоконструкцій під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.6. Виконує гідравлічні і пневматичні випробування складних вузлів металоконструкцій, які працюють під тиском.

2.7. Усуває дефекти, що виявлені після випробування складних вузлів металоконструкцій.

2.8. Складає ескізи та складальні схеми.

2.9. Складає, підіймає і установлює з тимчасовим розкріпленням елементи металоконструкції в різних положеннях на різній висоті.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. А-подібні ферми екскаваторів - складання окремих вузлів.

5.2. Баки таврового, коробчастого і решітчастого перерізу для несучих металоконструкцій - складання.

5.3. Баки циліндричні та інші посудини, які працюють під тиском понад 15 до 30 МПа (150 до 300 кгс/кв.см) - складання та гідровипробування.

5.4. Бандажі міксера - складання.

5.5. Барабани змішувальні з внутрішніми спіралями - складання.

5.6. Вали чарункові дискових вакуум-фільтрів з високолегованої сталі - складання.

5.7. Вишки бурові - складання окремих частин металоконструкції.

5.8. Газгольдери, повітрозбірники та водовіддільники - складання.

5.9. Газопроводи - складання.

5.10. Гвинти шнеків - складання.

5.11. Зв'язки і розпірки - складання.

5.12. Електроповітродувки та турбоповітродувки - складання.

5.13. Елементи радіовеж, опори ліній електропередач - складання.

5.14. Елеватори, димососи, ексгаустери - складання.

5.15. Каркаси і кожухи промислових печей і сушил - складання.

5.16. Каркаси обшивки турбін - складання.

5.17. Кожухи захисні - складання, монтаж.

5.18. Конструкції несучих мостів трубопроводів - складання.

5.19. Кондуктори, копіри для ферм - складання.

5.20. Корпуси випарників і конденсаторів - складання зі сферичними днищами та арматурою під зварювання.

5.21. Крани вантажністю до 100 т - складання конструкцій та окремих вузлів.

5.22. Монорейки - складання.

5.23. Опори решітчасті - складання.

5.24. Резервуари зварні габаритні - складання.

5.25. Секції насадок сушильних барабанів - складання.

5.26. Траверси - складання під зварювання.

5.27. Фахверки - складання прогонів і елементів.

5.28. Холодильники та похилі машини доменних печей - виготовлення і складання.

5.29. Шафи та ящики (водонепроникні) - складання.