Інструкція для посади "Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря із збирання металевих конструкцій 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення різних складних металоконструкцій;
      - умови експлуатації підіймально-транспортних пристроїв, методи визначення їх надійності;
      - механічні властивості основних металів;
      - допустимі зусилля на розтяг, згин, стиск;
      - механічні характеристики підіймальних механізмів, які застосовує;
      - заходи виконання такелажних і зварювальних робіт;
      - порядок організації робіт зі складання складних і відповідальних металоконструкцій;
      - способи розмічання складних розгорток.

1.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає особливо складні і відповідальні вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і складальними схемами з застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв і шаблонів.

2.2. Розмічає місця під установлення особливо складних та відповідальних базових деталей і вузлів металоконструкцій.

2.3. Нівелює і вивіряє складені металоконструкції.

2.4. Будує прості геометричні фігури за складальними схемами та ескізами.

2.5. Складає експериментальні і унікальні вузли металоконструкцій.

2.6. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування особливо складних і відповідальних вузлів металоконструкцій, які працюють під тиском.

2.7. Усуває дефекти, що виявлені після випробування особливо складних вузлів металоконструкцій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. База екскаватора - складання.

5.2. Баки водонапірні, газоповітроводи, бункери і димові труби - складання.

5.3. Баки циліндричні та інші посудини, які працюють під тиском понад 30 МПа (300 кгс/скв.м) - складання і гідровипробування.

5.4. Балки головні і кінцеві мостових кранів - складання.

5.5. Барабани: вуглерозмельних, рудорозмельних млинів, шахтних машин - складання.

5.6. Вагоноперекидачі - складання.

5.7. Взірці тренажерів, які призначені для навчання робітників (кранівників і ліфтерів), - виготовлення, складання, регулювання і випробування.

5.8. Башти і рами черпакові земснарядів - виготовлення деталей.

5.9. Ворота шлюзові - складання.

5.10. Екскаватори крокуючі великої потужності - складання.

5.11. Кожухи зі спецсталей тонкостінні телескопічні - складання.

5.12. Конструкції будівельні - складання контрольне та укрупнене, вивіряння.

5.13. Конструкції металеві (ферми, колони, стропила, блоки, кожухи) - складання, перевірка всіх конструкцій.

5.14. Конструкції мостів - складання.

5.15. Контейнери вантажністю понад 0,5 т та засоби організаційного оснащення з механічним, телескопічним і іншими приводами руху або підіймання вантажів - виготовлення, складання.

5.16. Копри шахтні - виготовлення деталей.

5.17. Корпуси електрофільтрів - складання.

5.18. Корпуси цементних, металургійних і інших печей складних конструкцій - перевірка повного складання.

5.19. Крани вантажністю понад 100 т - складання конструкцій та окремих вузлів.

5.20. Механізми повороту екскаваторів, перевантажувачів, портальних кранів - складання контрольне.

5.21. Насадка сушильних апаратів - монтаж в корпус.

5.22. Оснастка технологічна, яка призначена для виготовлення, складання і випробування дослідних взірців - виготовлення.

5.23. Печі для термічного оброблення - виготовлення деталей та монтаж.

5.24. Печі мартенівські - складання металоконструкцій.

5.25. Підігрівачі високого тиску - складання.

5.26. Плити автоматичних фільтрпресів - складання.

5.27. Реактори, автоклави, багатокамерні тунельні сушила - складання.

5.28. Резервуари під високий тиск - складання.

5.29. Секції корпусу елеватора - складання.

5.30. Снаряди і установки землесосні продуктивністю до 300 куб.м/г - складання.

5.31. Стелажі особливо складні, стільці і крісла з переміщенням в трьох площинах - виготовлення, складання, випробування.

5.32. Ферми екскаватора А-подібні - загальне складання.

5.33. Фільтрпреси автоматичні - загальний монтаж.

5.34. Цистерни - складання.