Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-ремонтник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке ремонтує;
      - призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів;
      - технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування, агрегатів і машин;
      - технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;
      - правила стропування, підіймання, переміщення вантажів;
      - правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

1.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає та випробовує середньої складності вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин.

2.2. Ремонтує, регулює та випробовує середньої складності устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.3. Виконує слюсарне оброблення деталей за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності).

2.4. Ремонтує футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію.

2.5. Розбирає, складає та ущільнює фаолітову та керамічну апаратуру і комунікації.

2.6. Виготовляє пристрої середньої складності для ремонту і складання.

2.7. Виконує такелажні роботи під час переміщення вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати вакуумні високого вакууму на установках середньої складності - ремонт.

5.2. Вентилі всіх діаметрів - притирання клапанів.

5.3. Вентилятори - ремонт, установлення.

5.4. Верстати деревообробні - поточний ремонт.

5.5. Верстати ткацькі - заміна нижніх валів та притискачів.

5.6. Верстати токарні - повний ремонт поздовжніх та поперечних полозків, супортів.

5.7. Вкладиші - приганяння та обпилювання по паралелях.

5.8. Газопроводи - ущільнення місць підсмоктування діабазовою замазкою та нафтобітумом.

5.9. Електропечі - розбирання та ремонт.

5.10. Жолоби для заливання чавуну - заміна.

5.11. Кожухи і рами складні - виготовлення.

5.12. Конвеєри металеві - заміна роликів.

5.13. Коробки швидкостей і подач в металообробних верстатах середньої складності - складання та регулювання.

5.14. Лопаті, била, вали, пластини конвеєрів, витки шнеків - правка.

5.15. Люнети - ремонт.

5.16. Магазини інструментів, пристрої автоматичної зміни інструментів - ремонт, регулювання.

5.17. Машини вуглезавантажувальні - складання і установлення гальмівного пристрою з важелем.

5.18. Машини мотальні (текстильні) - капітальний ремонт пластин, підіймальних важелів, прикланів, веретен.

5.19. Машини розливальні - ремонт ланцюга конвеєра, заміна виливниць.

5.20. Млини, грохоти, сушильні барабани - поточний ремонт.

5.21. Напівавтомати зварювальні, установки - середній і поточний ремонт.

5.22. Насоси відцентрові - ремонт, установлення.

5.23. Пристрої позиціювання шпинделів - регулювання.

5.24. Різаки газоелектричні - заміна наконечників з центруванням електродів.

5.25. Сита і ножі - знімання, установлення і регулювання.

5.26. Теплообмінники - ремонт, складання.

5.27. Трубопроводи - розбирання.

5.28. Шлаковози - огляд, змащування і ремонт.