Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-ремонтник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке ремонтується;
      - призначення і взаємодію основних складових одиниць і механізмів;
      - технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування і машин;
      - технічні умови на випробування і регулювання складових одиниць і механізмів;
      - основні властивості оброблюваних матеріалів;
      - конструкцію універсальних пристосувань і застосовуваних контрольно-вимірювальних інструментів;
      - систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості;
      - правила стропування, підйому, переміщення вантажів;
      - правила експлуатації вантажопідйомних засобів і механізмів, керованих з підлоги.

1.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає і випробує середньої складності складові одиниці і механізми устаткування і машин.

2.2. Ремонтує, регулює і випробує середньої складності устаткування і машини, а також складні під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

2.3. Виконує слюсарну обробку деталей по 11-12 квалитетах.

2.4. Ремонтує футероване устаткування й устаткування, виготовлене із захисних матеріалів і феросиліцію.

2.5. Розбирає, складає і ущільнює фаолітову і керамічну апаратуру і комунікації.

2.6. Виготовляє пристосування середньої складності для ремонту і складання.

2.7. Виконує такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідйомних засобів і механізмів, керованих з підлоги.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-ремонтник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-ремонтник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вентилі всіх діаметрів - притирання клапанів.

5.2. Вентилятори - ремонт і встановлення.