Інструкція для посади "Експерт аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт аеронавігаційної інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у галузі авіації - не менше 10 років, крім того, - не менше 5 років на командно-льотних посадах. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - керівництво з виконання польотів у цивільній авіації України, постанови, накази, інструкції, розпорядження та інші керівні документи Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - стандарти та рекомендовану практику Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);
      - вимоги Міжнародного стандарту серії ICO 9000 щодо якості аеронавігаційної інформації та Державного стандарту України;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції, а також методи повітряної навігації на усіх етапах польоту повітряних суден та загальні принципи роботи аеронавігаційного обладнання повітряних суден та методів його використання;
      - правила користування персональним комп'ютером.

1.4. Експерт аеронавігаційної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт аеронавігаційної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт аеронавігаційної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт аеронавігаційної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні та супроводженні документів щодо системи якості; розробляє та супроводжує стандарти служби аеронавігаційної інформації; виконує експертизу створюваних документів аеронавігаційної інформації та документів нормативного характеру щодо аеронавігаційної інформації; проводить аналіз забезпечення якості і подає звіти для вжиття коригуючих заходів стосовно якості документів аеронавігаційної інформації; веде супровід документів, які стосуються системи якості в службі аеронавігаційної інформації, зберігає звіти аналізів якості аеронавігаційної інформації, створюваних під час внутрішніх перевірок якості; бере участь у розробленні, удосконаленні і впровадженні системи управління якістю та створенні стандартів і елементів якості, бере участь у контролі їх додержання; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції (робіт та послуг), випуск браку, і бере участь у розробленні і впровадженні заходів до їх усунення; вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і упровадження систем управління якістю; бере участь у створенні стандартів служби з управління якістю, в атестації якості продукції; бере участь у розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі виготовлення продукції; бере участь у контролі виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції; веде облік і складає звітність про діяльність Служби у сфері управління якістю продукції.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт аеронавігаційної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт аеронавігаційної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт аеронавігаційної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт аеронавігаційної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт аеронавігаційної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт аеронавігаційної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт аеронавігаційної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт аеронавігаційної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт аеронавігаційної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт аеронавігаційної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.