Інструкція для посади "Експедитор транспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експедитор транспортний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, методичні матеріали щодо здійснення транспортно-експедиційної діяльності;
      - правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
      - вимоги до організації супроводження вантажів;
      - умови перевезення і зберігання вантажів (у тому числі - небезпечних) під час транспортування;
      - маршрути перевезення вантажів;
      - порядок приймання і здавання вантажів;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - пропускні можливості доріг;
      - експлуатаційні можливості автотранспортних засобів;
      - порядок оформлення товарно-супровідних, транспортно-експедиційних, платіжних, страхових і претензійних документів;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Експедитор транспортний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експедитор транспортний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експедитор транспортний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експедитор транспортний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює супроводження товарів (вантажів) під час перевезень, забезпечує їх збереження, видачу у встановленому порядку.

2.2. Приймає вантажі із складу згідно з супровідними документами.

2.3. Забезпечує нагляд за ходом виконання навантажувально-розвантажувальних, перевантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт.

2.4. Контролює експедиторське (відправницьке) маркування вантажів і пломбування засобів перевезення, контейнерів, холодокамер, бункерів та інших приміщень зберігання.

2.5. Контролює наявність пристосувань для перевезення вантажів і санітарний стан відповідного виду автомобільного транспортного засобу, призначеного для перевезення.

2.6. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим зберігання вантажів під час їх перевезення.

2.7. Забезпечує здавання вантажу після перевезення.

2.8. Оформлює товарно-транспортні та інші супровідні документи на всіх етапах реалізації транспортно-технологічних маршрутів і схем доставки вантажів.

2.9. Оформлює документи, пов'язані із страхуванням вантажів, претензійні акти згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані (порча та (або) нестача вантажів і вантажних місць, пошкодження пломби, пломбозапірних пристроїв або їхня відсутність).

2.10. Виконує у встановленому порядку переадресацію вантажів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експедитор транспортний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експедитор транспортний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експедитор транспортний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експедитор транспортний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експедитор транспортний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експедитор транспортний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експедитор транспортний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експедитор транспортний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експедитор транспортний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експедитор транспортний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експедитор транспортний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експедитор транспортний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експедитор транспортний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експедитор транспортний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експедитор транспортний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експедитор транспортний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.