Інструкція для посади "Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника гальванічних елементів та батарей 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, системи керування та правила обслуговування дозувальних пристроїв, складальних машинок, ручних пресів та іншого устаткування, яке обслуговує;
      - процес складання елементів і батарей;
      - призначення матеріалів, які застосовує, деталей та напівфабрикатів;
      - визначає їх якість зовнішнім оглядом.

1.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі операції зі складання гальванічних елементів, секцій та батарей стаканчикової та галетної конструкції із застосуванням спеціального устаткування, пристроїв та інструменту.

2.2. Виконує ручне паяння або приварювання контактів, струмовідводів, з'єднувального дроту до цинкових полюсів, ковпачків, штепсельних гнізд.

2.3. Комплектує блоки, секції, батареї та елементи.

2.4. Заряджає елементи різними електролітними пастами за допомогою спеціальних заряджувальних дозувальних машин та пристроїв.

2.5. Завальцьовує краї полюсів на настільному токарному верстаті.

2.6. Стискає та бандажу є краї полюсів на настільному токарному верстаті.

2.7. Стискає та бандажує секції нитками або стрічками з кабельного паперу на складальних машинах.

2.8. Виконує внутрішнє паяння або зварювання батарей згідно зі схемою з'єднання.

2.9. Сортує поліетиленові шайби.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Батареї розжарення та анодні - комплектування, паяння та повне складання.

5.2. Елементи - заряджання, паяння та повне складання.

5.3. Секції - комплектування та повне складання.