Інструкція для посади "Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову устаткування, яке обслуговує: призначення та правила застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв;
      - послідовність складальних операцій;
      - назву та призначення комплектувальних деталей;
      - способи укладання в тару готових виробів.

1.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує окремі операції зі складання гальванічних елементів та батарей стаканчикової та галетної конструкції вручну із застосуванням нескладних інструментів та пристроїв.

2.2. Готує деталі до складання.

2.3. Подає вручну деталі та напівфабрикати на складальні машини або напівавтомати.

2.4. Сортує та укладає готові вироби в тару.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник гальванічних елементів та батарей 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Елементи - укладання в чарунки розкладальних дощок для приварювання (паяння) контактів.

5.2. Центратори - надягання на елементи та знімання після заряджання пастою.

5.3. Шайби - надягання центрувальних шайб на елементи або агломерати та виправлення косоосаджених шайб.