Інструкція для посади "Маляр 1-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 1-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми фарбування деталей в барабанах, автоматах та методом занурення;
      - правила підготовки поверхонь під фарбування;
      - вимоги до поверхонь, які очищує;
      - основні відомості про корозію, окалину, захист дерев'яних поверхонь від шашеля і способи захисту від нього;
      - найменування і види фарб, лаків, емалей, ґрунтів, шпаклівок, суміші шпаклювальних матеріалів;
      - правила обслуговування сушильних камер і шаф та режими сушіння виробів;
      - способи перетирання фарб вручну;
      - призначення та умови застосування малярного інструменту;
      - суміші і способи промивання і очищення інструментів, пензлів різних типів, тари та фарборозпилювальних апаратів, які застосовує.

1.4. Маляр 1-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 1-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 1-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 1-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фарбує деталі в налагоджених барабанах, автоматах методом занурення та пензлем без шпаклювання та ґрунтування.

2.2. Очищає поверхні від окалини, корозії, лакофарбового покриття, пилу і іншого нальоту вручну щітками та скребками перед фарбуванням.

2.3. Промиває деталі лугами, водою та розчинниками.

2.4. Готує поверхні під фарбування.

2.5. Знежирює поверхні, покриває оліфою і ґрунтує.

2.6. Перетирає лакофарбові матеріали на ручних фарботерках.

2.7. Фільтрує лакофарбові матеріали.

2.8. Варить та готує клеї.

2.9. Сушить фарбовані вироби.

2.10. Промиває та очищає інструмент, пензлі, трафарети, тару, деталі фарборозпилювачів, апаратів безповітряного розпилювання, шлангів, які застосовує.

2.11. Одержує і підносить на робоче місце лакофарбові матеріали.

2.12. Навішує деталі, вироби на спеціальні пристрої та знімає їх після фарбування.

2.13. Готує фарби, лаки, мастики, шпаклівки, ґрунти та замазки під керівництвом маляра вищої кваліфікації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 1-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 1-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура, ізолятори - покривання асфальтованим лаком.

5.2. Баки - фарбування.

5.3. Бирки з твердих матеріалів - знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.4. Верстаки, стелажі, тумбочки для інструменту - нанесення ґрунтувального шару.

5.5. Вили - фарбування.

5.6. Деталі литі, кронштейни, корпуси, основи - знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.7. Деталі машин простої конфігурації - фарбування.

5.8. Деталі простої конфігурації (заглушки, скоби, плати, планки тощо), каркаси, кожухи - очищення, знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.9. Деталі суднові (шельфи, книці тощо) і механізми - очищення від забруднень, промивання перед ґрунтуванням, знежирення.

5.10. Екрани захисні - очищення, знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.11. Каркаси (котушки) електроізоляційні - очищення, знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.12. Кільця і лопатки роторів - фарбування.

5.13. Ключі гайкові, торцеві і спеціальні, плоскогубці, гострозубці та інші інструменти - фарбування.

5.14. Комінгси, кожухи, настили, набір деталей корпусу, стакани шахт, труби, фундаменти нескладні - знежирення.

5.15. Конструкції металеві та дерев'яні - очищення, знежирення, нанесення ґрунтувального шару.

5.16. Конструкції сталеві - очищення від корозії, масляних плям.

5.17. Корпус судна, надбудови, перебірки, вигородки, листи корпусу, бортовини зовнішні - знежирення.

5.18. Корпуси механізмів, вигородки, перебірки, книці, бракети тощо - очищення від корозії, окалини і старого лакофарбового покриття.

5.19. Корпуси суден - очищення від мазуту під час докування.

5.20. Кришки і коробки виводів електродвигунів - ґрунтування.

5.21. Ланцюги якірні - фарбування кам'яновугільним лаком методом занурення.

5.22. Матеріали пакувальні - просочування оліфою.

5.23. Огорожі, решітки, ворота, захисні засоби - фарбування.

5.24. Палуби - протирання соляровим маслом.

5.25. Пластини трансформаторні - фарбування лаком в барабани.

5.26. Станини, щити підшипників та запобіжні зварні конструкції, відливки чавунні і стальні для електромашин - очищення поверхонь та ґрунтування.

5.27. Тара різна - фарбування.

5.28. Термоізоляція стара в суднових приміщеннях - знімання.

5.29. Фанера, рейки, палубний настил тощо - покривання оліфою.

5.30. Щити, кришки підшипників, напрямні щитки вентиляторів та кожух електродвигунів - ґрунтування та фарбування.

5.31. Ящики приладні (металеві і неметалеві) пакувальні - очищення, знежирення, нанесення ґрунтувального шару.