Інструкція для посади "Маляр 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми фарбування деталей у барабанах, автоматах і методом занурювання;
      - загальні відомості про корозію, окалину, захист дерев'яних поверхонь від деревоточців і способи захисту від них;
      - найменування та види фарб, лаків, емалей, ґрунтовок, шпаклівок;
      - склад шпаклювальних матеріалів;
      - правила обслуговування сушильних камер і шаф та режими сушіння виробів;
      - способи перетирання фарб вручну;
      - призначення та умови застосування малярного інструменту;
      - склад і способи промивання та очищення застосовуваних інструментів, щіток різних типів, тари і фарборозпилювальних апаратів.

1.4. Маляр 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фарбує деталі в налагоджених барабанах, автоматах методом занурювання і щіткою без шпаклювання і ґрунтування.

2.2. Промиває деталі лугом, водою та розчинниками.

2.3. Знежирює поверхні.

2.4. Покриває оліфою та ґрунтує.

2.5. Перетирає лакофарбові матеріали на ручних фарботерках.

2.6. Фільтрує лакофарбові матеріали.

2.7. Сушить пофарбовані вироби.

2.8. Промиває та очищає вживані інструменти, щітки, трафарети, тару, деталі фарборозпилювачів, апаратів безповітряного розпилювання, шлангів.

2.9. Одержує і відносить на робоче місце лакофарбові матеріали.

2.10. Навішує деталі, вироби на спеціальні пристрої і знімає їх після фарбування.

2.11. Готує фарби, лаки, мастики, шпаклівки, ґрунтовки, замазки згідно із заданою рецептурою під керівництвом маляра вищої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура, ізолятори - покриття асфальтовим лаком.

5.2. Баки - фарбування.

5.3. Вила - фарбування.

5.4. Деталі машин простої конфігурації - фарбування.

5.5. Кільця і лопаті роторів - фарбування.

5.6. Ключі гайкові, торцеві і спеціальні, плоскогубці, гострозубці та інші інструменти - фарбування.

5.7. Комінгси, кожухи, настили, набір деталей корпусу, стакани шахт, труби, фундаменти нескладні - знежирювання.

5.8. Ланцюги якірні - фарбування кам'яновугільним лаком методом занурювання.

5.9. Огорожі, грати, ворота, захисні засоби - фарбування.

5.10. Палуби - протирання соляровим маслом.

5.11. Пластини трансформаторні - фарбування лаком у барабані.

5.12. Станини, щити підшипникові та запобіжні зварні конструкції, відливки чавунні і сталеві для електромашин - очищення та ґрунтування поверхонь.

5.13. Тара різна - фарбування.

5.14. Теплоізоляція стара в корабельних приміщеннях - знімання.