Інструкція для посади "Маляр 3-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 3-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії і способи підналагодження механізмів і пристроїв, які застосовуються в процесі малярних робіт;
      - будову електростатичних установок поля і електростатичних фарборозпилювачів, правила їх регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила захисту листового матеріалу і профільного прокату для суднових конструкцій;
      - способи фарбування та лакування виробів з різних матеріалів та процес приготування виробів для оброблення;
      - процес оброблення поверхонь під простий малюнок порід дерева, мармуру та каменя;
      - властивості декоративних та ізоляційних лаків і емалей та рецепти складання їх;
      - способи складання фарб різних кольорів і тонів;
      - хімічний склад фарб і правила підбирання кольорів;
      - методи і способи наклеювання, заміни лінолеуму і інших матеріалів;
      - технічні умови на оброблення і сушіння виробів.

1.4. Маляр 3-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 3-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 3-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 3-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фарбує поверхні, які потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок і ґрунтувальних шарів фарбами і лаками в декілька тонів, шліфує і полірує їх.

2.2. Обробляє поверхні під простий малюнок різних порід дерева, мармуру та каменя.

2.3. Наносить малюнки та написи за трафаретами в два-три тони, цифри і букви без трафаретів.

2.4. Фарбує деталі і поверхні на електростатичних установках та електростатичними фарборозпилювачами.

2.5. Обробляє поверхні набризкуванням.

2.6. Обробляє поверхні сповільнювачами корозії.

2.7. Регулює подачу повітря і фарби в розпилювачі.

2.8. Покриває вироби лаками на основі бітуму та нітролаками.

2.9. Виконує ручне очищення замкнутих об'ємів (циліндрів, відсіків).

2.10. Фарбує і очищає (ошкрябує) судна в доках.

2.11. Виконує міжопераційний захист фосфатувальними ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових конструкцій, крім цистерн питної, дистильованої та живильної води, медичного та технічного жиру.

2.12. Наносить лакофарбувальні покриття в місці розташування перемінної ватерлінії суден, до оброблення яких не ставляться високі вимоги.

2.13. Виготовляє нескладні трафарети.

2.14. Варить клеї за заданою рецептурою.

2.15. Складає суміші з масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітролаків та синтетичних емалей.

2.16. Підбирає кольори за заданими взірцями.

2.17. Замінює і наклеює лінолеум, релін та інші матеріали.

2.18. Підналагоджує механізми та пристрої, які застосовуються у виробництві малярних робіт.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 3-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 3-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі вантажні - остаточне фарбування.

5.2. Автомобілі легкові і автобуси - нанесення ґрунтувального шару, шпаклівки, шліфування, первинне і повторне фарбування кузова.

5.3. Арматура та устаткування суднове - фарбування за 2 класом оброблення.

5.4. Баржі - фарбування.

5.5. Блоки регулювання - ґрунтування та шпаклювання зовнішніх поверхонь.

5.6. Блоки-секції, складні фундаменти, бортовини усередині - механізоване очищення від іржі.

5.7. Двері рами - шпаклювання.

5.8. Двигуни крильчасті - ґрунтування та фарбування.

5.9. Деталі литі та зварні для електромашин і апаратів - шліфування після шпаклювання та фарбування.

5.10. Електродвигуни, турбогенератори - остаточне фарбування.

5.11. Ємності - покривання лаком внутрішньої поверхні.

5.12. Замикачі - фарбування зовнішньої поверхні.

5.13. Каркаси зварні великоблочних станцій і щитів керування - фарбування.

5.14. Касети кіно- і фотоапаратів - фарбування.

5.15. Корпуси двигунів верхні та нижні - ґрунтування та фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

5.16. Корпуси електророзподільних пристроїв - шпаклювання, ґрунтування, фарбування.

5.17. Корпуси і кришки редукторів стальні - ґрунтування та фарбування внутрішніх поверхонь.

5.18. Корпуси, столи та диски регулювальних і випробувальних стендів - шліфування та фарбування емаллю.

5.19. Корпуси суден усередині і зовні, надбудови - фарбування.

5.20. Корпуси турбін - ґрунтування, шпаклювання та фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

5.21. Крани, мости, опори ліній електропередач - фарбування.

5.22. Кузови вантажних вагонів, котли цистерн і паровозів, універсальні контейнери - фарбування.

5.23. Ланцюги якірні - фарбування.

5.24. Лічильні, швейні та друкарські машини - фарбування та полірування.

5.25. Маслопроводи стальні - фарбування внутрішніх поверхонь.

5.26. Машини, верстати, апарати, прилади та інше устаткування - фарбування.

5.27. Механізми суднові, устаткування - шпаклювання, фарбування ручним та механізованим способом.

5.28. Опори гнучкі, стальні - ґрунтування і шпаклювання зовнішніх поверхонь.

5.29. Палуби - нанесення мастик.

5.30. Панелі металеві і дерев'яні для радіоприладів - фарбування і оброблення.

5.31. Перемикачі "С" ПС-1 - ґрунтування зовнішньої поверхні та фарбування.

5.32. Плитки облицювальні та фасонні - облицювання вертикальних поверхонь.

5.33. Поверхні конструкцій і виробів - фарбування установками типу УРЦ-1.

5.34. Поверхні конструкцій - нанесення мастики "Адем" ручним способом.

5.35. Поверхні суден, вагонів - наклеювання лінолеуму, лінкрусту, реліну.

5.36. Поверхні суднових приміщень, панелі, розкладки - шліфування за шпаклівкою і ґрунтом, фарбування емалями і лаками.

5.37. Поверхні суднові металеві, дерев'яні, по ізоляції в закритих приміщеннях, корпус судна зовні по гумі і склопластику, складні фундаменти, шахти, керма - фарбування ручним і механічним способом.

5.38. Покривання "ЛАК" - наклеювання і знімання трафаретів.

5.39. Рами, двері, фрамуги - фарбування і покривання лаком.

5.40. Ротори зварні стальні - ґрунтування і фарбування внутрішніх поверхонь.

5.41. Стакани, втулки, сальники, малогабаритні кронштейни, корпуси, кожухи, каркаси - суцільне шпаклювання, шліфування, фарбування за 2 і 3 класами оброблення.

5.42. Стіни, полиці, меблі зовні і усередині, стелі і дахи локомотивів та суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізометричних вагонів з металевим кузовом - шліфування, нанесення виявного шару пензлем, розпилювачем або валиком.

5.43. Стовбури, щитки - оброблення під простий малюнок різних порід дерева.

5.44. Судна залізобетонні - фарбування.

5.45. Тролейбуси і вагони метро - обклеювання панелей і стелі, салону бавовняною тканиною, обклеювання панелей лінкрустом, шліфування по суцільній шпаклівці, нанесення другого і третього шару емалі пензлем фарборозпилювачем.

5.46. Труби вантажні - фарбування по склотканині емалями.

5.47. Труби вентиляційні - фарбування.

5.48. Труби і металева арматура локомотивів і вагонів - фарбування.

5.49. Тяги стальні - ґрунтування та фарбування зовнішніх поверхонь.

5.50. Футляри електроапаратури - лакування та полірування.

5.51. Цистерни, відсіки, замкнуті об'єми - очищення від іржі і неміцнозчепленої окалини ручним способом, ґрунтування і фарбування.

5.52. Шкали металеві - накатування валиком, заливання гравірування в декілька кольорів.

5.53. Ящики і шафи, металеві панелі станцій і щитів керування - шліфування, фарбування і оброблення.