Інструкція для посади "Маляр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії і способи підналагодження механізмів та пристроїв, які застосовуються під час малярних робіт;
      - будову електростатичних установок поля та електростатичних фарборозпилювачів, правила їх регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила захисту листового матеріалу та профільного прокату для судових конструкцій;
      - способи фарбування та лакування виробів із різних матеріалів і процес готування виробів для оброблення;
      - процес пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю;
      - властивості декоративних та ізоляційних лаків і емалей, рецепти їх виготовлення;
      - способи готування фарб різних кольорів;
      - хімічний склад фарб і правила підбирання кольорів;
      - технічні умови на оброблення і сушіння виробів.

1.4. Маляр 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фарбує поверхні, які потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок і ґрунтувальних шарів фарбами і лаками в декілька тонів, здійснює шліфування, ґрунтування, прооліфлення та полірування їх різними інструментами.

2.2. Виконує пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю.

2.3. Наносить малюнки і написи за трафаретами у два - три тони; цифри та літери без трафаретів.

2.4. Фарбує деталі та поверхні на електростатичних установках і електростатичними фарборозпилювачами.

2.5. Обробляє поверхні набризкуванням.

2.6. Обробляє поверхні сповільнювачами корозії.

2.7. Регулює подавання повітря і фарби у розпилювачі.

2.8. Покриває вироби лаками на основі бітуму та нітролаками.

2.9. Очищає замкнені об'єми (циліндри, відсіки).

2.10. Фарбує та очищає (обшкрябує) судна в доках.

2.11. Виконує міжопераційний захист фосфатованими ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових конструкцій, крім цистерн питної, дистильованої і технічної води, медичного і технічного жиру.

2.12. Наносить лакофарбові покриття у місця розташування змінної ватерлінії суден, до оброблення яких не висуваються високі вимоги.

2.13. Виготовляє нескладні трафарети.

2.14. Готує суміші з масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітролаків та синтетичних емалей.

2.15. Підбирає колір за заданими зразками.

2.16. Підналагоджує механізми і пристрої, які застосовуються під час виконання малярних робіт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі вантажні - остаточне фарбування.

5.2. Автомобілі легкові та автобуси - нанесення грунтового шару, шпаклювання, шліфування, первинне і вторинне фарбування кузова.

5.3. Баржі - фарбування.

5.4. Деталі відлиті і зварні для електромашин і апаратів - шліфування після шпаклювання та фарбування.

5.5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори - остаточне фарбування.

5.6. Ємності - покривання лаком внутрішньої поверхні.

5.7. Касети зварні великоблокових станцій та щитів керування - фарбування.

5.8. Касети кіно- і фотоапаратів - фарбування.

5.9. Корпус судна всередині та зовні - фарбування.

5.10. Корпуси, столи і диски регулювальних та випробувальних стендів - шліфування та фарбування емаллю.

5.11. Крани, мости, опори ліній електропередач - фарбування.

5.12. Кузови вантажних вагонів, котли цистерн і локомотивів універсальні контейнери - фарбування.

5.13. Лічильні, швацькі та друкарські машини - фарбування і полірування.

5.14. Ланцюги якірні - фарбування.

5.15. Машини, верстати, апарати, прилади та інше устаткування - фарбування.

5.16. Палуби - нанесення мастик.

5.17. Панелі металеві та дерев'яні для радіоприладів - фарбування і оброблення.

5.18. Рами, двері, фрамуги - фарбування і покриття лаками.

5.19. Стелі - очищення, згладжування, протравлення.

5.20. Стіни, підлоги та інші поверхні - просте фарбування.

5.21. Стіни, полиці, меблі всередині та зовні, стелі і покрівлі локомотивів та суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізометричних вагонів з металевим кузовом - шліфування, нанесення виявного шару щіткою, розпилювачем або валиком.

5.22. Стовпи, щитки - пофарбування під простий рисунок різних порід дерева.

5.23. Судна залізобетонні - фарбування.

5.24. Тролейбуси і вагони метро - шліфування по суцільній шпаклівці, нанесення другого і третього шарів емалі щіткою і фарборозпилювачем.

5.25. Труби вентиляційні - фарбування.

5.26. Труби і металева арматура локомотивів та вагонів - фарбування.

5.27. Футляри електроапаратури - лакування і полірування.