Інструкція для посади "Металізатор 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Металізатор 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи ведіння технологічного процесу металізації легкоплавкими дротяними матеріалами;
      - основні відомості про будову і правила роботи на газових і електродугових металізаційних апаратах;
      - склади розчинів, суспензій і паст для металізації;
      - основні вимоги до підготовки металізаційних апаратів і поверхонь деталей і виробів під металізацію;
      - основні властивості матеріалів, на які проводиться напилення.

1.4. Металізатор 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Металізатор 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Металізатор 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Металізатор 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує процес металізації легкоплавкими металами та кольоровими металами газотермічним та електродуговим способами простої і середньої складності за конфігурацією деталей та виробів.

2.2. Наносить суспензії та пасти з порошків металів і сплавів на деталі і вироби з прямолінійними поверхнями.

2.3. Виконує металізацію деталей і вузлів простої конфігурації.

2.4. Готує металізаційні апарати, дріт і порошок до роботи та поверхні деталей і виробів під металізацію.

2.5. Складає розчини для металізації.

2.6. Установлює і регулює режим металізації залежно від матеріалу та призначення виробів під керівництвом металізатора вищої кваліфікації.

2.7. Проводить простіші операції з профілактики металізаційних апаратів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Металізатор 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Металізатор 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Металізатор 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Металізатор 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Металізатор 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Металізатор 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Металізатор 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Металізатор 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Металізатор 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Металізатор 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани і вкладиші - металізація.

5.2. Відливки дрібні, моделі металеві з відкритими поверхнями - металізація кольоровими металами і їх сплавами.

5.3. Втулки керамічні для напівпровідникових приладів - нанесення паст і суспензій.

5.4. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів до 4 - металізація.

5.5. Деталі металокерамічних корпусів інтегральних схем - металізація.

5.6. Заготовки керамічні для настільних резисторів - металізація та навуглецьовування.

5.7. Заготовки конденсаторів, ізоляторів, резисторів - металізація сріблом.

5.8. Конденсатори, нагрівачі плівкові, підкладки для мікросхем тощо - металізація.

5.9. Листи стальні гнуті і стальні конструкції- металізація кольоровими металами і сплавами.

5.10. Планки, прокладки, скоби - нанесення захисних покриттів з легкоплавких матеріалів.

5.11. Труби зігнуті, фігурні вироби - металізація.

5.12. Шви заклепочні - металізація.