Інструкція для посади "Інспектор з пошуку та рятування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з пошуку та рятування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі авіації - не менше 5 років, з них на посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність свідоцтва (Сертифіката) післядипломного підвищення кваліфікації з пошуково-рятувального забезпечення польотів протягом останніх 3-х років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства;
      - нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби;
      - накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі, структуру і функціональні зв'язки між підрозділами Укравіатрансу та підприємствами цивільної авіації, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
      - правила та норми пожежної безпеки, режиму, сертифікації експлуатантів та порядок інспектування з питань авіаційного пошуку та рятування;
      - періодичність та ведення установленої звітності.

1.4. Інспектор з пошуку та рятування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з пошуку та рятування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з пошуку та рятування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з пошуку та рятування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє стан готовності сил та засобів пошуково-рятувального забезпечення польотів у підприємствах авіаційного транспорту, здійснює контроль за правильною експлуатацією технічного обслуговування та збереження бортових і наземних аварійно-рятувальних засобів, проведення спеціальної аварійно-рятувальної підготовки льотного і наземного персоналу.

2.2. Бере участь у сертифікації експлуатантів, інспектуванні підприємств авіаційного транспорту України з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів, розслідуванні авіаційних подій із цивільними повітряними суднами, організації підвищення кваліфікації спеціалістів пошуково-рятувальних служб та посадових осіб, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів, випробуваннях нових зразків пошукових і аварійно-рятувальних засобів, спорядження і техніки.

2.3. Розробляє заходи щодо подальшого удосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів, готує матеріали для звітності.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з пошуку та рятування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з пошуку та рятування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з пошуку та рятування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з пошуку та рятування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з пошуку та рятування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з пошуку та рятування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з пошуку та рятування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з пошуку та рятування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з пошуку та рятування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з пошуку та рятування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.