Інструкція для посади "Інспектор з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з призначення пенсій" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок призначення пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - державну мову;
      - основи діловодства;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Інспектор з призначення пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з призначення пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з призначення пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з призначення пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює призначення та перерахування пенсій і грошової допомоги.

2.2. Займається аналізом незаконно чи несвоєчасно поданих пенсійних справ.

2.3. Самостійно на основі управлінських рішень проводить роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства.

2.4. Проводить прийом громадян.

2.5. Подає практичну допомогу закріпленим за ним підприємствам.

2.6. Веде картотеку особистих рахунків пенсіонерів.

2.7. Оформляє зміни в особистих рахунках на основі відповідних документів.

2.8. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв'язку з закінченням терміну виплати пенсії.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з призначення пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з призначення пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з призначення пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з призначення пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з призначення пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з призначення пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з призначення пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з призначення пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з призначення пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з призначення пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.