Інструкція для посади "Інкасатор-водій автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інкасатор-водій автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інкасатор-водій автотранспортних засобів. Повна загальна середня освіта. Стаж роботи за професією інкасатора-водія автотранспортних засобів — не менше 2 років. Придатність до виконання службових обов’язків за станом здоров’я. Інкасатор-водій автотранспортних засобів. Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. Придатність до виконання службових обов’язків за станом здоров’я. Наявність посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, накази, правила та інші керівні матеріали щодо інкасації грошової виручки і перевезення цінностей;
      - порядок приймання, здавання грошей та інших цінностей, а також забезпечення їх схоронності під час транспортування;
      - правила утримання та застосування вогнепальної зброї;
      - правила дорожнього руху;
      - порядок ведення та заходи щодо збереження службової таємниці під час радіообміну;
      - порядок взаємодії з правоохоронними органами у надзвичайних ситуаціях;
      - технічні характеристики та правила експлуатації оперативного (спеціалізованого) автотранспортного засобу, призначення, принципи дії, використання його механізмів і приладів;
      - правила роботи на засобах радіозв’язку;
      - правила і порядок визначення складності та видів технічного обслуговування;
      - сорти паливних і мастильних матеріалів, що застосовуються для заправки автотехніки, режими змащування та їх норми витрат;
      - правила визначення експлуатаційних пошкоджень та порядок їх усунення;
      - порядок екстреної евакуації екіпажу (бригади) оперативного (спеціалізованого) автотранспортного засобу у разі дорожньо-транспортного випадку;
      - правила надання першої допомоги у разі дорожньо-транспортного випадку або іншого лиха;
      - правила протипожежної безпеки та охорони праці, санітарно-технічні норми.

1.4. Інкасатор-водій автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інкасатор-водій автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інкасатор-водій автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інкасатор-водій автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Одержує в касах торгових, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих сумках, доставляє і здає їх у каси банків.

2.2. Одержує в касах Національного банку України та комерційних банках паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані і спаковані в установленому порядку.

2.3. Доставляє і здає їх відповідно до одержаного завдання у каси територіальних управлінь та установ Національного банку України, комерційних банків, інших підприємств і організацій.

2.4. Здійснює практичне керування та обслуговує оперативний (спеціалізований) автотранспортний засіб під час перевезення (транспортування) грошової готівки або інших цінностей, несе матеріальну відповідальність та вживає заходів щодо їх збереження.

2.5. Дотримується встановленого маршруту руху та правильно визначає місце зупинки оперативного (спеціалізованого) автотранспортного засобу під час проведення інкасації.

2.6. Інформує керівництво, а у разі необхідності чергову частину правоохоронного органу при виникненні надзвичайної ситуації (нападу, аварії, стихійного лиха тощо) на маршруті руху та вживає заходів щодо посилення охорони цінностей.

2.7. Контролює стан та правильну експлуатацію оперативного (спеціалізованого) автотранспортного засобу, виконує його заправлення паливом, мастильними матеріалами, охолоджувальною рідиною тощо.

2.8. Бере участь у визначенні складності та обсягів технічного обслуговування оперативного (спеціалізованого) автотранспортного засобу, здійснює його прийняття після проведеного ремонту.

2.9. У разі необхідності усуває експлуатаційні пошкодження, виконує регулювальні роботи за умови відсутності технічної допомоги.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інкасатор-водій автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інкасатор-водій автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.