Інструкція для посади "Інкасатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інкасатор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та індивідуальне навчання. Без вимог до стажу роботи. Придатність до виконання службових обов’язків за станом здоров’я. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, накази, правила та інші керівні матеріали щодо інкасації грошової виручки і перевезення цінностей;
      - порядок приймання, здавання грошей та інших цінностей, а також забезпечення їх схоронності під час транспортування;
      - правила утримання та застосування вогнепальної зброї.

1.4. Інкасатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інкасатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інкасатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інкасатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Одержує в касах торгових, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих сумках, доставляє і здає їх у каси банків.

2.2. Одержує в касах Національного банку України та комерційних банків паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані і спаковані в установленому порядку, доставляє і здає їх відповідно до одержаного завдання у каси регіональних управлінь та установ Національного банку України, комерційних банків, інших підприємств і організацій.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інкасатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інкасатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інкасатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інкасатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інкасатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інкасатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інкасатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інкасатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інкасатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інкасатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інкасатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інкасатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інкасатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інкасатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інкасатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інкасатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.