Інструкція для посади "Вивантажувач на відвалах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач на відвалах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вивантажника на відвалах 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення відвальних робіт і рух залізничного транспорту;
      - конструкції вагонів, думпкарів, гальм, перекидних пристроїв і компресорів;
      - вантажність розвантажувальних транспортних посудин;
      - способи та умови розвантажування і закріплення кузовів, думпкарів;
      - основні знання про будову залізничних колій і стрілкових переводів;
      - схему розташування транспортних колій на відвалі;
      - порядок нарощування і пересування рейкових колій залізничного тупика.

1.4. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає вантажні залізничні ешелони, регулює їх рух до місць розвантаження.

2.2. Вивантажує породу та інші відходи виробництва з думпкарів, вагонів, вагонеток.

2.3. Стежить за утворенням відвалу.

2.4. Подає сигнали про початок і кінець розвантаження залізничних ешелонів.

2.5. Здійснює очищення габаритів залізничних колій від розсипаної гірничої маси.

2.6. Бере участь у підбиванні, пересуванні, нарощуванні та підніманні відкотних відвальних колій, здійснює поточний ремонт залізничних колій робочої частини тупика і тримає його в належному стані.

2.7. Бере участь у поставленні рухомого складу, що зійшов з рейок.

2.8. Закриває і відкриває люки, борти і двері вагонів.

2.9. Відгороджує сигналами небезпечні місця.

2.10. Обліковує розвантажені вагони.

2.11. Вмикає повітряну магістраль для перекидання думпкарів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач на відвалах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.