Інструкція для посади "Вивантажувач на відвалах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач на відвалах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення відвальних робіт і рух транспорту;
      - конструкцію гальм, відкритих пристроїв автосамоскидів;
      - принцип роботи компресорів;
      - вантажність розвантажувальних автосамоскидів;
      - профіль і напрям відвалу;
      - схему розташування транспортних шляхів на відвалі;
      - діючу систему сигналізації;
      - зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи;
      - основи електрослюсарної справи.

1.4. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає вантажні автосамоскиди на відвалах, регулює рух до місць розвантаження.

2.2. Вивантажує породу, жужіль, закладний матеріал та інші відходи виробництва з транспортних засобів.

2.3. Стежить за утворенням відвалу, вирівнюванням його плугом, стругом, бульдозером чи скрепером, роздільним розвантаженням кондиційних та некондиційних корисних копалин.

2.4. Проводить нарощування відвалу.

2.5. Здійснює очищення приймальних посудин від налиплої і намерзлої гірничої маси та інших матеріалів після розвантаження чи зливання.

2.6. Проводить вибивання з ковша застиглої жужелі та "козлів".

2.7. Здійснює очищення габаритів доріг від розсипаної гірничої маси, прибирання місць зливання жужелі.

2.8. Бере участь в укладанні помосту під екскаватор.

2.9. Стежить за безпекою маневрів автосамоскидів під час їзди їх понад брівкою відвалів і подає попереджувальні сигнали.

2.10. Споруджує дренажні канавки і плотові загорожі під час роботи на промивальних приладах.

2.11. Відгороджує сигналами небезпечні місця.

2.12. Стежить за освітленням доріг у межах робочого місця (відвалу).

2.13. Обліковує розвантажені транспортні засоби.

2.14. Проводить обладнання необхідних пристроїв для розвантаження автосамоскидів.

2.15. Пускає і зупиняє пересувний компресор і стежить за його роботою.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач на відвалах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.