Інструкція для посади "Обпалювач на печах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпалювач на печах 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією обпалювача на печах 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та режим випалювання в печах;
      - будову та правила технічної експлуатації випалювальних печей, що обслуговуються;
      - контрольно-вимірювальні прилади;
      - види браку в процесі випалювання та способи його запобігання;
      - склад і властивості палива, що використовується в печах, та способи його спалювання.

1.4. Обпалювач на печах 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпалювач на печах 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпалювач на печах 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпалювач на печах 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес випалювання глини і брикету на шамот в періодичних, кільцевих і шахтних печах; випалювання вапна в шахтних і періодичних печах; випалювання виробів із високовогнетривких окислів у випалювальних печах з захисним середовищем.

2.2. Веде процес випалювання сировини в обертових печах та силіціруючого випалювання заготовок карбідокремнієвих нагрівачів на печах різних систем під керівництвом обпалювача вищої кваліфікації.

2.3. Підвозить паливо, рівномірно завантажує його в топки, або завантажувальні отвори печі.

2.4. Очищує колошники та топки, заливає водою шлак та вивозить його.

2.5. Установлює паперові щити, переносить перекидні короби, переводить наступні камери на вогонь.

2.6. Установлює та переміщує вентилятори.

2.7. Охолоджує камери після випалювання.

2.8. Стежить за процесами випалювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та за даними аналізів лабораторії і теплотехнічного бюро.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпалювач на печах 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпалювач на печах 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпалювач на печах 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпалювач на печах 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпалювач на печах 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпалювач на печах 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпалювач на печах 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпалювач на печах 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпалювач на печах 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпалювач на печах 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.