Інструкція для посади "Обпалювач на печах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпалювач на печах 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією обпалювача на печах 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режим випалювання виробів та схему садки напівфабрикату;
      - будову та правила технічної експлуатації печей різних систем і конструкцій та зв'язаних з ними механізмів, транспортних засобів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - будову щита теплових приладів;
      - схему блокування, автоматизації та сигналізації;
      - фактори, що впливають на продуктивність печей;
      - схеми газоходів та комунікацій.

1.4. Обпалювач на печах 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпалювач на печах 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпалювач на печах 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпалювач на печах 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес випалювання сировини в обертових печах; випалювання магнезиту в шахтних печах, працюючих на рідкому паливі; випалювання брикету на шамот разом з виробами в періодичних та кільцевих печах; випалювання виробів в газокамерних, періодичних та кільцевих печах; випалювання виробів із високовогнетривких окислів в горнах та високочастотних печах; силіціруючого випалювання заготовок карбідокремнієвих електронагрівачів на печах різних систем; випалювання магнезиту в обертових печах сумарною продуктивністю до 20 т/г; випалювання доломиту в вагранках.

2.2. Веде процес випалювання виробів в тунельних печах під керівництвом обпалювача вищої кваліфікації.

2.3. Регулює температуру в камерах, що знаходяться на підігріванні, випалюванні та охолодженні.

2.4. Додержує режиму та графіку випалювання.

2.5. Регулює тягу.

2.6. Готує та розпалює знову завантажені камери, переводить камери з малого вогню на більший.

2.7. Замірює температуру оптичним пірометром та термопарою.

2.8. Веде запис температури випалювання.

2.9. Контролює якість продукції та тиск газу, відповідність садки напівфабрикатів в піч установленим схемам.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпалювач на печах 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпалювач на печах 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпалювач на печах 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпалювач на печах 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпалювач на печах 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпалювач на печах 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпалювач на печах 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпалювач на печах 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпалювач на печах 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпалювач на печах 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.