Інструкція для посади "Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, якісні характеристики товарів певної групи;
      - правила торгівлі на ринках;
      - правила продажу непродовольчих товарів та особливості продажу окремих товарів;
      - порядок заняття торговельною діяльністю;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - правила обміну (повернення) неякісних товарів та умови їх вилучення з продажу;
      - зміст та порядок оформлення супровідних документів;
      - ветеринарно-санітарні правила для ринків;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Одержує дозвіл від дирекції ринку на право здійснення торгівлі на території ринку.

2.2. Сплачує ринковий збір або укладає з дирекцією договір на оренду місць, приміщень або інших пунктів торгівлі.

2.3. Розпаковує і розкладає товар, призначений до продажу.

2.4. Забезпечує наявність правильно оформлених цінників на кожній одиниці товару та відповідність товарів санітарно-гігієнічним нормам.

2.5. Надає покупцю повну, достовірну інформацію про товаровиробника, основні споживчі якості товару.

2.6. Веде облік реалізації товарів у товарно-касовій книзі, яка повинна бути зареєстрована в регіональних службах податкових інспекцій, або через електронний контрольно-касовий апарат.

2.7. Виконує вимоги дирекції ринку з додержання правил торгівлі на ринку, ветеринарно-санітарних правил для ринку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.