Інструкція для посади "Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця непродовольчих товарів 3 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів (на ринку) 2 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку;
      - умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві;
      - перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню);
      - правила підготовки товарів до продажу;
      - способи показу і упакування товарів;
      - принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин;
      - правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
      - прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів;
      - шкали розмірів і правила їх визначення;
      - правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;
      - порядок використання товарно-касових книг;
      - правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
      - порядок розрахунку з покупцями;
      - правила поводження з тарою;
      - порядок обміну товарів;
      - правила продажу непродовольчих товарів;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує покупців, показує товари, демонструє їх в дії, консультує щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону.

2.2. Здійснює відмірювання, зважування, підрахування вартості покупки, зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряє реквізити поданого чека), видає покупку.

2.3. Готує товар до продажу, розпаковує, розглядає зовнішній вигляд виробу, комплектує, перевіряє експлуатаційні властивості, підпрасовує.

2.4. Готує робоче місце: перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримує і готує пакувальний матеріал.

2.5. Розміщує та викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи.

2.6. Заповнює та прикріплює ярлики ціни.

2.7. Оформляє прилавкові вітрини.

2.8. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку.

2.9. Звіряє суму реалізації з показаннями касового лічильника.

2.10. Прибирає нереалізовані товари і тару.

2.11. Готує товари до інвентаризації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.