Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії, кінематичні та електричні схеми устаткування, яке використовує в роботі;
      - будову, принцип дії та призначення апаратури, яку складає;
      - способи перевірки на точність різних моделей, механізмів, приладів, станцій та апаратури;
      - передові методи механічного та слюсарного оброблення особливо складних та відповідальних деталей, складання приладів та пристроїв;
      - способи механічного регулювання особливо складних механізмів, приладів;
      - способи визначення послідовності та оброблення, які пов'язані з виконанням особливо складних та відповідальних робіт;
      - будову, принцип дії, призначення особливо складних та високочастотних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів, правила користування ними;
      - технологічні властивості різних матеріалів та сплавів, які використовує в роботі;
      - основи електро- і радіотехніки.

1.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає з механічним регулюванням особливо складні вузли, прилади, пристрої радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку, які складаються із декількох складових одиниць, механізмів, що знаходяться у взаємодії з загальною кінематичною та електричною схемою з підганянням та доведенням деталей у межах 7-го квалітету (2-го класу точності), складає пристрої за складними кінематичними схемами з ексцентрированими механізмами, електромагнітами.

2.2. Складає з механічним регулюванням, доведенням та підганянням дослідні та експериментальні взірці апаратури.

2.3. Складає, обкатує та регулює особливо складні зчеплення з конічними, циліндричними та черв'ячними зубчастими колесами.

2.4. Виконує необхідні розрахунки, які пов'язані зі слюсарно-складальними роботами по складанню радіоелектронної апаратури та приладів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автотрансформатори - повне складання з регулюванням контактного тиску, осьового люфта.

5.2. Апаратура реєструюча та букводрукувальна - складання, відлагодження, регулювання.

5.3. Апаратура телеграфна (особливо складна) - повне складання.

5.4. Барабани та головки магнітні - складання.

5.5. Блоки особливо складні, які вміщують вакуумні вузли - складання в умовах малосерійного виробництва.

5.6. Блоки хвилеводів особливо складні - складання, перевірка за механічними параметрами із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів.

5.7. Датчики точні кутові - повне складання з підганянням деталей та вузлів, перевірка опору ізоляції.

5.8. Звукопроводи кварцові - дослідне встановлення базисних розмірів при складанні, механічне регулювання.

5.9. Камери телевізійні для кольорового та чорно-білого зображення - складання.

5.10. Лінії затримки - шабрування базових поверхонь, герметизація з наступною перевіркою на герметичність у масляній ванні та перевіркою решти тиску.

5.11. Механізми відрахування, перемикачі кодові, резонатори складання, регулювання.

5.12. Осердя - склеювання та доведення під мікроскопом.

5.13. Підсилювачі (багатокаскадні) високої та низької частоти складання, настроювання, підганяння, регулювання та креслення амплітудних частотних характеристик.

5.14. Пульти керування (особливо складні) - складання з установленням панелей керування та регулюванням вузлів.

5.15. Пульти, блоки, стояки спеціального призначення особливої складності конструкції - складання.

5.16. Радіоапаратура спеціальна - складання дослідних взірців з підганянням деталей, регулюванням та випробуванням.

5.17. Редуктори нахилу (азимутні) - складання та перевірка за механічними параметрами.

5.18. Реле телефонні багатопружинні, малогабаритні складання дослідних взірців.

5.19. Реле часу з механічними та електричними перемикачами - складання та регулювання.

5.20. Спецапаратура - механічне складання клавіатури з установленням зазорів, які регулює, в умовах малосерійного виробництва.

5.21. Стояки апаратури дальнього зв'язку будь-якої складності - складання.

5.22. Установка для проведення кліматичних випробувань - складання.

5.23. Шафи спецвиробів та апаратури ЕОМ великогабаритні особливо складні - складання з виставлянням за калібрами блоків, контактних рознімань та напрямних; установлення дверей, панелей керування.