Інструкція для посади "Укладач маси на мішалках 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладач маси на мішалках 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладача маси на мішалках 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - способи виготовлення зв'язуючих добавок та силіціруючих засипок;
      - склад та властивості мас, розчинів, що готуються, та їх компонентів;
      - тривалість змішування;
      - способи визначення кінця процесу змішування та якості готової маси, порошків або розчину за зовнішніми ознаками;
      - види мастильних матеріалів;
      - місця змащування устаткування;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Укладач маси на мішалках 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладач маси на мішалках 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладач маси на мішалках 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладач маси на мішалках 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає зв'язуючі добавки: шлі-кери, сульфітно-спиртову барду шляхом дозування та перемішування компонентів.

2.2. Визначає питому вагу барди та шлікера.

2.3. Готує силіціруючу засипку.

2.4. Складає та змішує маси для виробництва магнезіальних та доломітових виробів.

2.5. Готує до завантаження в бак сульфітно-спиртову барду.

2.6. Регулює подавання рідких лугів для зволоження маси, подає порошки та масу в мішалки і на транспортерні стрічки.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, здійснює догляд за ним, очищає та змащує його.

2.8. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладач маси на мішалках 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладач маси на мішалках 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.