Інструкція для посади "Терміст прокату й труб 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст прокату й труб 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні поняття про термічну обробку металу та труб;
      - принцип роботи термічних печей та установок, що обслуговуються;
      - газові та повітряні комунікації;
      - схему розміщення термопар;
      - склад та властивості опалювального та захисного газів;
      - правила роботи в газонебезпечних місцях;
      - правила завантаження металу в печі та розвантаження їх;
      - сортамент та основні фізичні властивості металу та труб, що підлягають термічній обробці;
      - правила користування приладами для вимірювання температури і твердості металу;
      - рецептуру та способи приготування вогнетривкої маси для обмазування печей.

1.4. Терміст прокату й труб 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст прокату й труб 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст прокату й труб 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст прокату й труб 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде під керівництвом терміста вищої кваліфікації процеси термічної обробки: нагрівання, відпал, ізотермічну витримку, відпускання, нормалізацію зливків, слябів, поковок, прокату, труб та балонів у печах; термічну обробку труб на установках електроконтактного нагрівання; відпал сортового, листового та рулонного прокату в ковпакових печах з вагою садки до 30 т; відпал груболистового та тонколистового прокату, сортового прокату якісних марок сталі, жерсті в камерних та тунельних печах з вагою садки до 15 т; відпал сортового прокату широкого сортаменту з якісних марок сталі в камерних печах з вагою садки до 35 т.

2.2. Готує, пакетує, кантує та завантажує метал і труби на піддони, стенди, візки і платформи.

2.3. Бере участь у завантаженні та розвантаженні печей, переносі ковпаків.

2.4. Накриває метал коробами або муфелями, продуває метал під муфелями захисним газом, відключає та підключає гнучкі шланги.

2.5. Ущільнює кришки печей.

2.6. Бере участь у керуванні механізмами завантаження, розвантаження та видачі металу з печей.

2.7. Готує вогнетривку масу та обмазує нею печі.

2.8. Очищує піддони, стенди.

2.9. Відбирає проби, клеймує та маркує метал і труби.

2.10. Веде облік завантаження і термічної обробки металу і труб.

2.11. Бере участь в ремонті печі та її устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст прокату й труб 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст прокату й труб 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.