Інструкція для посади "Терміст прокату й труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст прокату й труб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією терміста прокату й труб 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію термічної обробки металу та труб;
      - будову та правила технічної експлуатації камерних, ковпакових, тунельних, безперервних гартівних, безперервних прохідних, ізотермічних, прохідних багатониткових та інших печей, установок електроконтактного нагріву, допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, захисних пристроїв;
      - призначення термічної обробки металу та труб;
      - структуру та властивості металу до і після термічної обробки.

1.4. Терміст прокату й труб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст прокату й труб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст прокату й труб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст прокату й труб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процеси термічної обробки: нагрівання, відпал, ізотермічну витримку, відпускання, нормалізацію зливків, слябів, поковок, прокату, труб та балонів у печах, термічну обробку труб на установках електроконтактного нагрівання.

2.2. Веде процес відпалу груболистового і тонколистового прокату, сортового прокату якісних марок сталі, жерсті в камерних та тунельних печах з вагою садки до 15 т.

2.3. Веде під керівництвом терміста вищої кваліфікації процеси: відпал тонколистового прокату з якісних марок сталі в камерних та тунельних печах; відпал сортового, листового та рулонного прокату в ковпакових печах з вагою садки від 30 до 60 т; відпал груболистового та тонколистового прокату, сортового прокату якісних марок сталі, жерсті в камерних та тунельних печах з вагою садки понад 15 т; відпал сортового прокату широкого сортаменту з якісних марок сталі в камерних печах з вагою садки більше 35 т; відпал груболистового прокату широкого сортаменту з легованої сталі в камерних печах з вагою садки до 35 т; відпал бандажів, каліброваної сталі, зливків та слябів з високолегованих марок сталі; нагрівання та загартування штаби нержавіючої сталі в безперервних гартувальних печах; нормалізації та загартування листів з якісних марок сталі в безперервних прохідних печах; нагрівання листового прокату, колес та бандажів для загартування та відпускання, витримки рейок та колес в ізотермічних печах; термічної обробки (відпалу, відпускання, нормалізації) труб різних марок сталі та сплавів в прохідних багатониткових, вакуумних, секційних і ковпакових печах, в печах з сітчастим і викатним подом із захисною атмосферою та на установках струму високої частоти.

2.4. Підбирає метал за плавками, марками, групами, замовленнями.

2.5. Стежить за тепловим режимом печей, газовим середовищем, нагріванням та охолодженням металу і труб, за справним станом печей, муфелів, стендів і всієї апаратури печей.

2.6. Регулює температурний режим печей.

2.7. Стежить за приладами, що регулюють подавання електроенергії, газу та повітря.

2.8. Завантажує та розвантажує печі, переносить ковпаки, знімає муфелі.

2.9. Включає та виключає печі.

2.10. Встановлює режим нагрівання та відпалу металу залежно від сортаменту та марок сталі.

2.11. Регулює режим нагрівання та охолодження металу в камерах і зонах печей.

2.12. Стежить за правильним укладанням, вивантаженням, клеймуванням та маркуванням термообробленого металу.

2.13. Включає та відключає газ та електричний струм.

2.14. Налагоджує газові пальники та регулює подавання газу і повітря.

2.15. Стежить за напругою струму в електропечах, витратами та тиском захисного і опалювального газів і повним згорянням останнього в камерах спалювання, справним станом печей, контрольно-вимірювальної апаратури і допоміжного устаткування.

2.16. Включає та виключає вакуумні насоси та затвори на печах.

2.17. Визначає надходження повітря в вакуумну систему та усуває його надходження.

2.18. Передає метал на обробку та випробування.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст прокату й труб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.