Інструкція для посади "Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Початкова парашутна підготовка, фізична підготовка та стан здоров'я - відповідно до вимог для виконання парашутних стрибків. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила проведення парашутно-десантних та рятувальних робіт;
      - будову, укладання, зберігання, підготовку до польотів та стрибків з парашутом;
      - експлуатацію аварійно-рятувального і парашутно-десантного оснащення, спеціального спорядження та техніки;
      - основи вимушеного покидання літальних апаратів;
      - основи стрибків з парашутом.

1.4. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує укладання рятувальних, вантажних, спортивних, тренувальних парашутів, проводить регламентні ремонтні роботи.

2.2. Готує рятувальне і парашутно-десантне оснащення й відповідні технічні засоби до проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт.

2.3. Веде облік рятувального та парашутно-десантного оснащення й відповідних технічних засобів, за необхідністю забезпечує його заміну.

2.4. Досконало володіє і дотримується правил експлуатації парашутно-десантної техніки та відповідає за її належний стан.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Парашутист-укладальник парашутів аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.