Інструкція для посади "Парашутист-рятувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Парашутист-рятувальник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Спеціальна парашутна підготовка, фізична підготовка та стан здоров'я - відповідно до вимог для виконання парашутних стрибків. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила проведення парашутно-десантних та рятувальних робіт;
      - дії парашутиста-рятувальника під час проведення пошуково-рятувальних робіт;
      - будову, укладання, зберігання, підготовку до польотів та стрибків парашутно-десантної техніки;
      - правила експлуатації аварійно-рятувальним оснащенням та спорядженням;
      - основи вимушеного покидання літальних апаратів;
      - правила надання першої медичної допомоги;
      - способи сигналізації та заходи безпеки під час евакуації пасажирів та членів екіпажів на повітряних суднах.

1.4. Парашутист-рятувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Парашутист-рятувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Парашутист-рятувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Парашутист-рятувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у проведенні десантно-рятувальних робіт, виконує стрибки з парашутом незалежно від метеорологічних умов та часу доби, десантує за допомогою лебідки вертольота на земну та водну поверхню.

2.2. Запобігає і обмежує поширення шкідливих речовин під час виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та її ліквідації (гасінні).

2.3. Бере участь у пошуково-рятувальних роботах, евакуації постраждалих із небезпечної зони.

2.4. Надає постраждалим першу медичну допомогу.

2.5. Досконало володіє та дотримується правил експлуатації парашутно-десантної техніки.

2.6. За необхідністю усуває дрібні несправності у парашутно-десантній техніці.

2.7. Бере участь у проведенні запобіжних, агітаційно-масових та постійних тренувальних заходах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Парашутист-рятувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Парашутист-рятувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Парашутист-рятувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Парашутист-рятувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Парашутист-рятувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Парашутист-рятувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Парашутист-рятувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Парашутист-рятувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Парашутист-рятувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Парашутист-рятувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.