Інструкція для посади "Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, положення, статути та інші документи, які регламентують діяльність підрозділу;
      - правила проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та заходи безпеки при цьому;
      - правила експлуатації, перевірки та користування ізолюючими дихальними апаратами, киснево-дихальною, теплозахисною та оживляючою апаратурою, приладами контролю, засобами зв'язку;
      - технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок монтажу і експлуатації устатковання та пристроїв для ліквідації аварій;
      - склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, граничнодопустимі концентрації;
      - технічну характеристику, будову, принципи роботи, порядок застосування газоаналітичної, газозахисної та газорятувальної апаратури;
      - плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування;
      - способи надання долікарської допомоги постраждалим у разі нещасних випадків і отруєння шкідливими речовинами;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

1.4. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи у тому числі підвищеної небезпеки; рятування людей, що знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2. Надає долікарську допомогу постраждалим у разі нещасних випадків.

2.3. Проводить моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин у санітарній та спеціальній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо.

2.5. Визначає рівень безпеки під час виконання та виконує газонебезпечні, вибухонебезпечні і газоелектрозварювальні та інші невідкладні роботи в приміщеннях, підвалах, колодязях, ємностях інших закритих просторах, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження.

2.6. Бере участь у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо.

2.7. Підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування рятувальну техніку, прилади, обладнання, засоби індивідуального захисту, аварійного зв'язку і сигналізації.

2.8. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням засобів індивідуального захисту на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, способів і методів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.9. Бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії з іншими респіраторниками в аварійних обставинах, в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних об'єктах.

2.10. Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Респіраторник гірничорятувального підрозділу: Виконує гірничорятувальні роботи в шахтах і на поверхневих об'єктах (в тому числі з застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печей; доставка необхідних матеріалів та обладнання по гірничих виробках.Бере участь в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевіряння стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устатковання та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення.

5.2. Респіраторник спеціалізованої протифонтанної служби: Виконує роботи з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих нафтових і газових фонтанів, аварійно-відновлювальні роботи на свердловинах, які заходяться в бурінні, випробуванні, освоєнні, експлуатації та ремонті.Бере участь у монтажі (демонтажі), налагоджуванні, ремонті та випробуванні противикидного обладнання, польового трубопроводу.Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням засобів індивідуального захисту на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, способів і методів ліквідації газонафтоводопроявлень, викидів та відкритих фонтанів.