Інструкція для посади "Респіраторник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Респіраторник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж на підземних роботах вуглевидобувних шахт за провідними професіями - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я та результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції та статути, які регламентують діяльність підрозділу;
      - правила експлуатації, перевірки та користування киснево-дихальною теплозахисною та оживляючою апаратурою, приладами контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури та вологості, засобами оперативного зв'язку та іншим гірничорятувальним оснащенням;
      - способи і методи відбирання проб рудникового повітря на загазованість і запиленість, способи ліквідації аварій та заходи безпеки при цьому;
      - прийоми надання першої допомоги потерпілим (в тому числі в загазованій атмосфері) та їх евакуації;
      - плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Респіраторник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Респіраторник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Респіраторник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Респіраторник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гірничорятувальні роботи в шахтах і на поверхневих об'єктах (в тому числі з застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печей; доставка аварійних матеріалів та обладнання по гірничих виробках.

2.2. Утримує в справному стані та постійній готовності до застосування захисні засоби, киснево-дихальну, теплозахисну та оживляючу апаратуру, прилади контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрати, температури та вологості; інше гірничорятувальне оснащення.

2.3. Виконує планові тренування з застосуванням газотеплозахисних засобів в обслуговуваних та навчальних шахтах, теплових камерах, на полігонах та тренажерах щодо відпрацювання прийомів рятування людей, способів та варіантних методів ліквідації аварій, раціонального застосування гірничорятувального оснащення з метою підвищення професійної майстерності, фізичної працездатності та теплової витривалості.

2.4. Бере участь у тактичних навчаннях з відпрацювання практичної взаємодії в аварійній обстановці; в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевіряння стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устаткування та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення.

2.5. Проводить профілактичний огляд і ремонт, настроювання та перевірку гірничорятувальної техніки для застосування в аварійній ситуації.

2.6. Дотримується розпорядку дня, графіка змінності та розкладу навчальних занять.

2.7. Виконує господарські та інші роботи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Респіраторник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Респіраторник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Респіраторник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Респіраторник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Респіраторник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Респіраторник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Респіраторник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Респіраторник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Респіраторник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.