Інструкція для посади "Командир пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир пункту" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - вимоги наказів, статутів та інших документів, що регламентують питання організації роботи щодо попередження та гасіння пожеж, експлуатації аварійно-рятувальної, протипожежної техніки;
      - норми та правила з пожежної, техногенної та екологічної безпеки;
      - порядок організації пожежогасіння на об'єктах і в населених пунктах;
      - дислокацію сил та засобів оперативно-рятувальної служби, методи ведення дій під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, проведенні аварійно-рятувальних робіт;
      - вимоги безпеки, методику перевірки працездатності систем протипожежної автоматики, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію та місця зосередження техніки і особового складу.

1.4. Командир пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підтримання постійної готовності пункту, виконання планових заходів і розпорядку дня.

2.2. Організовує та перевіряє несення служби особовим складом пункту, обслуговування аварійно-рятувальної техніки.

2.3. Забезпечує дотримання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в підрозділі.

2.4. Розробляє та веде оперативно-службову і облікову документацію пункту, готує звітні матеріали.

2.5. Організовує розробку, коригування та відпрацювання оперативних документів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.6. Аналізує стан служби та підготовки в підрозділі, планує заходи щодо їх покращення.

2.7. Складає навчально-методичні документи для проведення занять та проводить їх.

2.8. Організовує забезпечення особового складу спеціальним одягом та спорядженням.

2.9. Здійснює контроль за експлуатацією, технічним станом і випробуванням аварійно-рятувальної техніки, устатковання, засобів зв'язку підрозділу.

2.10. Працює в апаратах захисту органів дихання і зору та проводить їх перевірку.

2.11. Керує діями особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.12. Взаємодіє з іншими службами під час ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха.

2.13. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом правил безпеки під час аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт, навчань, занять та інших робіт.

2.14. Надає долікарську допомогу потерпілим.

2.15. Проводить виховну роботу серед особового складу пункту.

2.16. Організовує дії особового складу підрозділу за сигналами про надзвичайну ситуацію.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.