Інструкція для посади "Комендант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комендант" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень будівель;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи первинного обліку та звітності.

1.4. Комендант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комендант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комендант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комендант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт з утримання будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території в належному стані.

2.2. Організовує прибирання та стежить за додержанням чистоти у внутрішніх приміщеннях будівлі.

2.3. Готує приміщення до осінньо-зимової експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо.

2.4. Забезпечує збереження та утримання в справному стані майна, яке знаходиться в будівлі.

2.5. Веде облік наявності майна, проводить періодичний огляд і складає акти на його списання.

2.6. Одержує і видає підсобним робітникам та прибиральницям інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснює відповідний оперативний облік.

2.7. Контролює виконання правил протипожежної безпеки.

2.8. Веде книгу записів санітарного і протипожежного нагляду.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комендант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комендант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комендант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комендант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комендант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комендант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комендант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комендант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комендант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комендант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комендант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комендант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комендант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комендант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комендант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комендант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.