Інструкція для посади "Рятувальник-кінолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник-кінолог" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робочою професією, або підготовка безпосередньо в оперативно-рятувальній службі. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Дозвіл на роботу з собаками. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - статутні та нормативні документи, що регламентують функціонування оперативно-рятувальних служб;
      - права та функціональні обов'язки рятувальників під час аварійно-рятувальних робіт;
      - вимоги до рятувальників;
      - інструкції, положення та інші керівні документи, які регламентують правила проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій із застосуванням спеціальних собак;
      - кінологію;
      - техніку, технічні засоби, оснащення та інше обладнання, які є у розпорядженні підрозділу і використовуються під час аварійно-рятувальних робіт;
      - типові плани проведення пошуково-рятувальних робіт під час можливих аварій;
      - способи надання першої медичної допомоги;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Рятувальник-кінолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник-кінолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник-кінолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник-кінолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рятує людей під час проведення аварійно-рятувальних робіт за допомогою спеціально навчених собак.

2.2. Надає долікарську допомогу постраждалим у разі загрози їх життю.

2.3. Проводить розвідку, пошук постраждалих і первинне оцінювання ситуації у зоні надзвичайної ситуації.

2.4. Здійснює моніторинг навколишнього середовища у місцях, небезпечних для життя.

2.5. Під час виконання рятувальних робіт самостійно визначає рівень безпеки для людей і собак та вживає заходів щодо виведення їх із небезпечної зони.

2.6. Регулярно проводить заняття із собаками та навчає їх методам пошуку потерпілих та надання їм кваліфікованої допомоги.

2.7. Забезпечує готовність собак до проведення пошуково-рятувальних робіт, підтримує їх високу дієздатність.

2.8. Бере участь у планових тренуваннях з собаками із застосуванням індивідуальних засобів захисту органів дихання і тіла, спеціального оснащення та спорядження у навчально-тренувальних комплексах, на навчальних полігонах з відпрацюванням способів рятування людей, практичної взаємодії з іншими рятувальниками в аварійних ситуаціях.

2.9. Проводить профілактичний огляд собак, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження, технічне обслуговування і ремонт аварійно-рятувальних засобів, техніки та оснащення.

2.10. Вивчає плани проведення пошуково-рятувальних робіт під час ліквідації можливих аварій на об'єктах, що обслуговуються.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник-кінолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник-кінолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник-кінолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник-кінолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник-кінолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник-кінолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник-кінолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник-кінолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник-кінолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник-кінолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.