Інструкція для посади "Садівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Садівник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи агротехніки і ботаніки;
      - породи дерев, кущів та інших рослин, їх особливості і властивості;
      - агротехнічні правила догляду за рослинами;
      - способи сівби насіння і висаджування розсади;
      - норми і час поливання рослин;
      - способи садіння, пересаджування і прищеплення рослин;
      - види, особливості добрив і дезінфікуючих засобів, способи їх застосування;
      - способи стриження дерев і кущів;
      - правила обробітку ґрунту і виконання підготовчих робіт для садіння рослин;
      - температурні режими в теплицях, парниках і оранжереях;
      - заходи щодо запобігання захворюванням рослин;
      - способи боротьби із хворобами рослин;
      - правила користування садово-городнім інструментом та інвентарем;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Садівник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Садівник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Садівник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Садівник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює за кресленнями та ескізами планування художнього оформлення газонів, клумб і площ, що підлягають озелененню на територіях підприємств і організацій.

2.2. Підготовляє садивний матеріал.

2.3. Садить саджанці, живці, сіянці, дерева, кущі, квіткові рослини.

2.4. Обробляє ґрунт, вносить мінеральні добрива і підживлює рослини.

2.5. Обпилює рослини і оббризкує їх дезінфікуючими засобами.

2.6. Викопує садивний матеріал.

2.7. Копає ямки і засипає їх після висаджування саджанців.

2.8. Підгортає, розгортає і поливає насадження.

2.9. Стриже килимові газони, квітники.

2.10. Виконує формувальне обрізування (підстригання) крони дерев і кущів.

2.11. Заготовляє, установлює кілки та підв'язує до них рослини.

2.12. Утеплює і обмазує дерева вапном, змазує прищеплення і місця пошкоджень дерев садовим варом.

2.13. Збирає і сортує насіння та розсаду.

2.14. Вирубує і викорчовує сухостійні дерева та кущі.

2.15. Скошує траву на газонах, обрізує борти садових доріжок.

2.16. Трамбує ґрунт.

2.17. Прибирає озеленену територію від листя, скошеної трави і сміття.

2.18. Спалює сміття.

2.19. Заготовляє дернину і обдерновує поверхні.

2.20. Організовує і веде оранжерейні та парникові господарства.

2.21. Провітрює і утеплює парники та оранжереї.

2.22. Прикриває посіви і рослини.

2.23. Підготовляє ящики, горщики, стелажі і садить у них рослини.

2.24. Улаштовує, прополює і шарує грядки.

2.25. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Садівник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Садівник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Садівник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Садівник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Садівник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Садівник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Садівник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Садівник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Садівник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Садівник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.