Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, умови і правила експлуатації металоконструкцій з ручним механічним приводом;
      - основні знання про допуски і посадки та позначення їх на кресленнях;
      - способи ремонту та складання деталей та вузлів механізмів металоконструкцій;
      - правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів;
      - будову електродвигунів змінного струму, пускорегулюючої апаратури;
      - допустимі навантаження при роботі електродвигунів;
      - будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту;
      - правила випробування опору електроізоляції;
      - основи електротехніки, механіки та технології обробки металів та гідравліки;
      - габарити тунелю.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує у справному стані металоконструкції (затвори) з ручним механічним приводом.

2.2. Стежить за діями залучених працівників при одночасному закриванні ними двох або трьох вказаних затворів під час комплексних випробувань.

2.3. Усуває нескладні несправності.

2.4. Ремонтує та виготовляє вузли та деталі з слюсарною обробкою та підганянням їх по 11-12 квалітетах (4-5 класах точності).

2.5. Проводить гідравлічні випробування вузлів, механізмів, які складаються, під тиском до 100 атм.

2.6. Розмічає, розробляє, фазує кабелі.

2.7. Здійснює монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок.

2.8. Ремонтує, збирає та встановлює електророзподільчі шафи, щити і контакторні панелі.

2.9. Здійснює профілактичний ремонт установлених електромоторів змінного струму.

2.10. Ремонтує окремі вузли та деталі електропускових та регулюючих пристроїв та електроінструменту.

2.11. Вимірює опір електроізоляції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.