Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і призначення металоконструкцій шлюзових та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами;
      - технологічну послідовність монтажу, демонтажу, ремонту і ревізії механізмів та електрообладнання, допуски і посадки та позначення їх на кресленнях та схемах електричного обладнання;
      - будову захисту і автоматики;
      - конструкції реле різних систем;
      - правила керування затворами всіх типів розташування металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, тунельні та вестибюльні затвори шлюзового та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами.

2.2. Практично навчає керуванню затворами і спостерігає за діями залучених працівників інших служб при одночасному закриванні та відкриванні ними чотирьох або п'яти тунельних, станційних та вестибюльних затворів під час їх комплексних випробувань.

2.3. Усуває несправності у затворах під час комплексних випробувань до початку руху поїздів.

2.4. Збирає черв'ячні редуктори, трансмісії, герметизації та гідравлічні домкрати.

2.5. Проводить гідравлічне випробування вузлів механізмів, які складаються, під тиском вище 100 атм.

2.6. Ремонтує асинхронні електродвигуни та реле різних систем.

2.7. Ремонтує і регулює пускову і захисну апаратуру.

2.8. Здійснює слюсарне оброблення та підганяння деталей та вузлів по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.