Інструкція для посади "Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією намотувальника котушок та секцій електромашин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила налагодження спеціальних намотувальних верстатів та установок для фрезерування;
      - способи перевірки котушок на ниткове замикання;
      - методи паяння.

1.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує котушки та заготовки секцій (човників) складної конфігурації.

2.2. Намотує заготовки секцій статора на коло з елементарними провідниками в ефективнім витку понад 1 до 6, таз одночасним ізолюванням стрічковими матеріалами до 2-х шарів.

2.3. Намотує одношарові котушки в дві паралелі та більше з голої стрічкової міді.

2.4. Прокладає ізоляцію між шарами різноманітних ізоляційних матеріалів, промазує лаками.

2.5. Намотує двошарові котушки з голої стрічкової міді плиском з переходами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушки головного полюсу змішаного збудження - намотування.

5.2. Котушки багатошарові, багатопаралельні всипні з круглого ізолювального проводу - намотування на шаблон.

5.3. Котушки полюсні з голої шинної міді, перетином до 245 кв.мм - намотування на ребро.

5.4. Котушки полюсні з одностороннім конусом для машин постійного струму з ізольованої міді - намотування.

5.5. Котушки з шинної міді товщиною понад 1,35 мм - намотування на ребро.

5.6. Котушки шунтові висотою понад 35 мм, та товщиною стінки до 50 мм - намотування.

5.7. Котушки чотирирадіусні зі співвідношенням ширини смуги до внутрішнього радіусу понад 1,5 - намотування.