Інструкція для посади "Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією намотувальника котушок та секцій електромашин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію спеціальних намотувальних верстатів;
      - будову та принцип дії автоматичних розкладачів;
      - види та марки обмотувальних проводів, які застосовує;
      - призначення та властивості матеріалів, які застосовує: способи їх оброблення.

1.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує котушки та заготовки секцій особливо складної конфігурації.

2.2. Намотує котушки з трубчастої міді зі застосуванням складного оснащення та спеціального намотувального устаткування.

2.3. Намотує заготовки секцій статора на коло з елементарними провідниками в ефективному витку понад 6, з одночасним ізолюванням стрічкозими матеріалами понад 2-х шарів.

2.4. Намотує котушки з ізольованого проводу з одностороннім та двостороннім конусом з трьома та більше рядами в одному ступені.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник котушок та секцій електромашин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушечні групи багатошарові, багатопаралельні всипні з круглого ізольованого проводу та шинної міді - намотування на шаблон з подальшим формуванням.

5.2. Котушки високочастотних генераторів - намотування з рядовим укладанням витків на конусній оправці.

5.3. Котушки полюсні з голої шинної міді, перетином понад 245 кв.мм - намотування на ребро.

5.4. Котушки полюсні з двостороннім конусом з ізольованої міді для машин постійного струму - намотування.

5.5. Котушки з поліамідно-фторопластовою ізоляцією - намотування.

5.6. Котушки чотирирадіусні зі співвідношенням ширини смуги до внутрішнього радіусу до 1,5 - намотування.

5.7. Котушки з шинної міді товщиною до 1,35 мм - намотування на ребро.

5.8. Котушки шунтові висотою до 35 мм та товщиною стінки понад 50 мм - намотування.