Інструкція для посади "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електродника безламельних акумуляторів та елементів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії пресів, гільйотинних ножиць, апаратів точкового зварювання, муфельних печей;
      - правила зачищання та промивання електродів;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності та спеціальних пристроїв;
      - вимога до сировини та готових деталей.

1.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє пластинчасті або дротяні струмовідводи складні за конфігурацією для безламельних акумуляторів та елементи вручну за шаблонами або за допомогою спеціальних пристроїв.

2.2. Штампує прості електроди з різних металів з покриттям двоокисом свинцю, амальгамованим цинком та іншими активними покриттями, а також заготовки та деталі для електродів зі склотканини, просоченої солями сірчанокислого свинцю, хлористого літію.

2.3. Зачищає електроди.

2.4. Відмиває електроди від карбонатів та хлоридів на ультразвуковій установці.

2.5. Просікає (перфорує) срібні смуги на автоматі з подальшим різанням на картки.

2.6. Наносить на електроди ґрунт, емалі, лаки.

2.7. Приварює контактні планки та виводи до заготовок електродів.

2.8. Ізолює струмовідводи та сепарує електроди капроновою та іншою сепарацією шляхом обварювання, обгортання та обклеювання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.