Інструкція для посади "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електродника безламельних акумуляторів та елементів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ручних рейкових пресів, прес-форм, печей для спікання основи електродів в атмосфері водню, пульверизаційних камер та сушильних шаф, просочувальних ванн та кристалізаторів;
      - призначення та правила експлуатації спеціальних печей, аналітичних терезів та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - принцип дії та способи підналагодження напівавтоматів, які обслуговує;
      - правила підготовки компонентів для просочування заготовок;
      - правила застосування індикаторного наперу;
      - основи знань про розчини солей та гідрати.

1.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє електроди довжиною до 800 мм та товщиною понад 1 мм, для акумуляторів та елементів різних типів.

2.2. Намазує електроди всіма видами паст вручну з додержанням вагових параметрів.

2.3. Пресує з порошків електролітні пігулки в гарячому стані.

2.4. Ріже склотканину, нікелеву сітку на заготовки, промиває, термообробляє та виконує інші робота з підготовки до виготовлення електролітних пігулок.

2.5. Сушить та зважує наважки та пігулки.

2.6. Просочує заготовки зі склотканини та металевої сітки у розчинах солей сірчанокислого свинцю, хрому, літію тощо в електропечах.

2.7. Одержує зливки "рогового срібла" шляхом плавлення хлористого срібла у печах.

2.8. Лудить струмовідвідні частини електрода.

2.9. Веде процес щеплення, обмилювання та нейтралізації обмиленої плівки.

2.10. Штампує середньої складності та складні електроди і заготовки з різних матеріалів та металів з покриттям двоокисом свинцю, амальгамованим цинком та іншими активними порошками.

2.11. Перфорує смуги з кольорових металів із заданим коефіцієнтом відкриття між роликами.

2.12. Наносить нікелеву суспензію на заготовки фольгових електродів.

2.13. Спікає основу електродів усіх розмірів у водневому середовищі та просочує металокерамічну основу в активних розчинах.

2.14. Обкантовує електроди вініпластом та сепарує їх шляхом наклеювання вінілластових жилок.

2.15. Веде процес виготовлення електролітних пігулок на напівавтоматах під керівництвом електродника більш високої кваліфікації.

2.16. Підналагоджує напівавтомати, які обслуговує.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.