Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову, найменування та призначення найважливіших частин устаткування, яке обслуговує, та способи керування ними;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, робочих та контрольно-вимірювальних інструментів та приладів;
      - основні поняття про систему допусків, посадок, чистоту оброблення та електроніку.

1.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та виконує механічне регулювання блоків та вузлів.

2.2. Виконує слюсарне та механічне оброблення простих деталей радіоелектронної апаратури за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності).

2.3. Складає прості вузли приладів з перевіркою якості деталей, які надходять на складання.

2.4. Складає панелі та плати.

2.5. Паяє прості деталі.

2.6. Заточує різальний інструмент.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени дециметрові - складання.

5.2. Блоки випрямні - встановлення шасі, лампових панелей, трансформаторів, дроселів та клемних плат.

5.3. Блоки лампові, які включають установлення простих механізмів - складання, механічне регулювання.

5.4. Блоки, механізми - складання.

5.5. Конденсатори змінної ємності - складання та підганяння з верньєром.

5.6. Панелі лампові, плати з діодами - складання.

5.7. Патрони сигнальні та лампотримачі - складання.