Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи налагодження устаткування, яке обслуговує, спеціальних та універсальних пристроїв контрольно-вимірювального та різального інструментів, приладів середньої складності;
      - принцип дії апаратури;
      - складання та регулювання точних механізмів середньої складності;
      - способи механічного та слюсарного оброблення;
      - конструкцію різальних інструментів та правила їх заточування;
      - виявлення вигідних режимів різання;
      - загальні знання з електро- та радіотехніки, механіки, систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості.

1.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та виконує механічне регулювання апаратури, приладів та механізмів середньої складності з підганянням та доведенням деталей за 11-12 квалітетами (4-5 класами точності).

2.2. Загартовує та відпускає деталі з наступним доведенням.

2.3. Паяє вузли середньої складності.

2.4. Випробовує виготовлені прилади, усуває механічні дефекти.

2.5. Установлює послідовність оброблення деталей середньої складності.

2.6. Виготовляє прості пристрої та різальний інструмент (кондуктори, шабери тощо).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки живлення підсилювачів формування імпульсів - складання.

5.2. Валики карданні - складання зі свердлінням отворів у кільцях та головках валиків та запресування осей у кільця.

5.3. Електростопори - складання.

5.4. Калібратори кварцові - повне виготовлення деталей, складання та електрична перевірка.

5.5. Кронштейни з моторами - складання з жорстким установленням двигуна, яке забезпечує центрування положення осі двигуна з віссю черв'яка, що передає рух.

5.6. Лічильники - складання.

5.7. Механізми простих конструкцій з декількома кінематичними парами - складання, механічне регулювання.

5.8. Пружини контактні (бронзові та сталеві) - повне виготовлення без термічного оброблення.

5.9. Перемикачі - повне складання з підганянням усіх деталей, які складає, та регулювання.

5.10. Системи слідкуючі - складання.

5.11. Шестерні циліндричні та конічні - прикатування.