Інструкція для посади "Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила вантаження, вивантаження, транспортування і технологічний процес внутрішньоскладського перероблення вантажів із застосуванням підйомно-транспортних механізмів, пристроїв, ваг та їх будову;
      - допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий рухомий склад, судна й в холодильні камери;
      - розташування складських приміщень та місць вантаження і вивантаження вантажів;
      - правила стропування і користування такелажними засобами під час переміщення вантажів;
      - номенклатуру, асортимент і сортамент зважуваних вантажів;
      - правила зберігання і способи пакування, укладання та штабелювання вантажів, способи, правила, шифри й умовні позначення маркування вантажів;
      - правила фасування, дозування напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила приймання, зливання рідких продуктів і норми розливання їх у тару.

1.4. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вантаження, вивантаження, транспортування і внутрішньоскладське перероблення: сортування, перенесення, переміщення, розрівнювання різних вантажів із застосуванням конвеєрів, лебідок, електроталей, електро-, автовізків, підйомних блоків та інших аналогічних підйомно-транспортних механізмів і пристроїв на складах, базах, у коморах, вагонах, суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, у холодильних камерах, на дільницях комплектування та пакування.

2.2. Виконує вантаження, вивантаження, переміщення та укладання в штабель різних вантажів навантажувачами, розвантажувачами, вантажозахоплювальними механізмами та пристроями під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.3. Стропує, ув'язує та виконує такелажні роботи щодо переміщення, укладання, кріплення і установлення на візки або платформи різних вантажів масою до 5 т.

2.4. Маркує різні вантажі, вироби, деталі, напівфабрикати, готову продукцію, пакувальну тару шляхом клеймування, штемпелювання, наклеювання етикеток із застосуванням різних маркувальних пристроїв і устаткування.

2.5. Приймає, зливає в ємності та розливає в розливну тару кислоти, луги, розчинники і водні розчини.

2.6. Фасує напівфабрикати й готову продукцію в тару за допомогою механізмів.

2.7. Укладає із застосуванням підйомних механізмів, пакує укладені вироби, деталі та продукцію пакувальними машинами в різну тару згідно з технічними умовами.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.