Інструкція для посади "Оператор машинного доїння 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор машинного доїння 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора машинного доїння 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних типів стаціонарних та пересувних доїльних майданчиків і установок, молокопроводу, вакуумних насосів, холодильних установок, танків для збирання та зберігання молока, правила їх вмикання;
      - правила розбирання, складання, використання та зберігання окремих механізмів доїльних установок;
      - дозування мийних засобів;
      - порядок промивання та дезінфекції доїльних апаратів і установок, молокопроводу;
      - технологію доїння на доїльних установках;
      - правила експлуатації механізмів, доїльних установок;
      - основи анатомії та фізіології тварин;
      - будову вим'я;
      - фізіологію молокоутворення та молоковіддачі;
      - ознаки наближення родів та правила приймання новонароджених тварин;
      - правила ветеринарної обробки, годівлі тварин;
      - правила догляду за тваринами в перший період після отелення;
      - кормову цінність, норми та правила згодовування різних видів кормів;
      - способи підвищення продуктивності тварин та правила первинної обробки молока;
      - технологію виробництва молока на промисловій основі;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Оператор машинного доїння 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор машинного доїння 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор машинного доїння 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор машинного доїння 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить машинне доїння корів трьома і більше апаратами з продуктивністю в середньому по групі на одну фуражну корову понад 3,5 тис.

2.2. кг молока на рік і на доїльних майданчиках та інших високопродуктивних доїльних установках.

2.3. Виконує заходи з підвищення молочної продуктивності корів.

2.4. Здійснює машинне доїння корів у родильному відділенні та корів-первісток.

2.5. Привчає корів-первісток до машинного доїння і роздоює їх.

2.6. Вмикає вакуумний насос та апарати і перевіряє вакуумний режим.

2.7. Дозує та подає концентровані корми в годівниці за допомогою механізмів.

2.8. Перевіряє повноту видоювання.

2.9. Регулює і проводить технічне обслуговування доїльних майданчиків та установок й усуває несправності.

2.10. Промиває молокопровід, розбирає, промиває та дезінфікує мірні циліндри й доїльні апарати.

2.11. Вимірює надоєне молоко, проводить розрахунки за вимірювальною таблицею.

2.12. Обробляє вим'я дезінфікуючими препаратами.

2.13. Виявляє травми вим'я й виконує роботи з профілактики маститу.

2.14. Виявляє початок отелень, окотів, ожереблень у тварин та приймає новонароджених.

2.15. Обтирає новонароджених тварин та припікає пуповину.

2.16. Відносить новонароджених у профілакторій і розміщує в клітці.

2.17. Обробляє корову та доглядає за нею після отелення.

2.18. Розтирає вим'я корів, що отелилися, лікувальними препаратами.

2.19. Видає ліки новонародженим за приписом лікаря.

2.20. Опромінює новонароджених кварцевою лампою.

2.21. Чистить корів.

2.22. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор машинного доїння 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор машинного доїння 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.