Інструкція для посади "Оператор акустичних випробувань 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор акустичних випробувань 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - взаємодію вузлів та елементів схем акустичної апаратури;
      - правила контролю і норми для повітряного шуму та вібрації;
      - порядок технічного обслуговування приладів для акустичних вимірювань, елементи промислової акустики й електротехніки, гідроакустики та електроакустики.

1.4. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вимірювання параметрів повітряного шуму і вібрації згідно із чинною документацією на суднах, у цехах та виробничих приміщеннях, на випробувальних стендах.

2.2. Проводить вимірювання та аналіз рівнів та спектрів шуму (вібрації) механізмів машин, устаткування та інструменту, підводного шуму суднових джерел.

2.3. Опрацьовує результати вимірювань, оформляє протоколи та іншу акустичну документацію.

2.4. Контролює технічні характеристики вимірювальної та аналізуючої апаратури, обслуговує її, лагодить, виконує окремі види нескладного ремонту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор акустичних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відсутність корисного сигналу на виході вимірювального тракту - перевірка вузлів та елементів схеми, пошук і усунення несправності.

5.2. Генератор звуковий - перевірка точним частотоміром і настроювання.

5.3. Машина пневматична шліфувальна ручна - вимірювання та аналіз вібрації, порівняння з нормою, підготовка висновків.

5.4. Система кондиціонування повітря суднова - вимірювання в каютах рівнів і спектрів шуму, обумовленого системою.