Інструкція для посади "Оператор акустичних випробувань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор акустичних випробувань 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії та блок схеми вимірювальних приладів;
      - принципи магнітного запису звуку, осцилографування та тензометрування;
      - причини і джерела похибки вимірювання;
      - правила організації та порядок проведення акустичних випробувань;
      - основи технічної акустики й техніки боротьби із шумом і вібрацією;
      - фізичну природу повітряного та підводного шумів, вібрації;
      - основи електротехніки.

1.4. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вимірювання повітряного шуму, звукової та низькочастотної вібрації, спектральний аналіз акустичних процесів за допомогою вузькосмужних, третьоктавних і статистичних аналізаторів, реєструє на самописці, магнітофоні та шлейфному осцилографі.

2.2. Бере участь у вимірюваннях підводного шуму.

2.3. Обробляє результати вимірювань.

2.4. Налагоджує вимірювальні схеми, знімає амплітудно-частотні характеристики апаратури, усуває найпростіші несправності в її роботі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор акустичних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вібростенд випробувальний - установлення датчиків, калібрування вимірювального тракту, проведення серії контрольних вимірювань.

5.2. Спектрограма рівнів вібрації фундаменту механізму, виміряної за прискоренням у третьоктавних смугах частот - перерахунок у рівні за швидкістю в октавних смугах.

5.3. Шум, записаний на магнітну стрічку, - відтворення та аналіз за допомогою спектрометра або статистичного аналізатора.